งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 Central

3

4  A: Where is Bangkok?  B: It is in the Central Region of Thailand.  A: Where is Hanoi?  B: It is in the North Region of Vietnam.  A: Where is Naypyidaw?  B: It is in the Central Region of Myanmar.  A: Where is Phnom Penh?  B: It is in the Southern Region of Cambodia.  A: Where is Jakarta?  B: It is in the West Region of Java island in Indonesia.

5 Where is Jakarta?

6 Where is Naypyidaw and Rangoon?

7 Where is Phnom Penh?

8 Where is Hanoi and Ho Chi Minh?

9


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google