งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjective โดย…...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjective โดย…..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjective โดย…..

2 โดย…….. ด.ช. กันต์ เลขที่11 ด.ช. แอนดรู เลขที่ 9 ด.ญ. ชาลิษา เลขที่ 3
ด.ช. กันต์ เลขที่11 ด.ช. แอนดรู เลขที่ 9 ด.ญ. ชาลิษา เลขที่ 3 ด.ญ. วนิดา เลขที่ 24 ด.ญ. ณิชาภัทร เลขที่ 19 ด.ช. หยาง เลขที่ 16

3 I want to know what is adjective
I will tell you

4 Descriptive Adjective

5 Descriptive adjective
Descriptive adjective หมายถึง คำที่ใช้ บอกลักษณะ หรือ คุณภาพของคน สัตว์ สิ่งของ และ สถานที่เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น good bad เป็นต้น

6 Quantitative Adjective

7 Quantitative Adjective
Quantitative adjective หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ ทราบปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย (แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน) เช่นคำว่า much,many,little,some How many the snack that she ate yesterday. I want to buy a snack How much is it

8 Possessive Adjective

9 Possessive Adjective หรือคุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ
หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ยขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของนาม ได้แก่ my , his , her , our , your , its , และ their จ๊ะเพื่อนๆทั้งหลาย ตัวอย่างมีอยู่ดังนี้ Don’t have any body can win me when I have my weapon I will steal their treasure tonight Hey you give me all your money

10 Proper Adjective เปลี่ยนตัวพูด แทนไอ้หมา นี้ไม่ได้รึไง

11 Proper Nouns Proper Adjective คำแปล
Proper Adjective ( คุณศัพท์บอกสัญชาติ )หมายถึง คำที่ไปขยายนามหรือสรรพนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งมีรูปเปลี่ยนมาจาก Proper noun เช่น Proper Nouns Proper Adjective คำแปล Switzerland Swiss ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ / คนสวิส America American ประเทศสหรัฐอเมริกา / คนอเมริกัน Thailand Thai ประเทศไทย / คนไทย Germany German ประเทศเยอรมัน /คนเยอรมัน France French ประเทศฝรั่งเศส / คนฝรั่งเศส Australia Australian ประเทศออสเตรเลีย / คนออสเตรเลีย Netherland Dutch ประเทศเนเธอร์แลนด์ / คนฮอแลนด์ Africa African ทวีปแอฟริกา / คนแอฟริกา Ireland Irish ประเทศไอร์แลนด์ / คนไอร์แลนด์ When I finish my studies I want to visit America. (เมื่อเสร็จการศึกษาของผมผมจะไปอเมริกา ) I am from Switzerland. (ผมมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ) I have dual citizenship, Swiss / Thai. (ผมมีสัญชาติสวิส / ไทย )

12 Numeral Adjective

13 Numeral adjective หมายถึง คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนมากน้อยของนามที่นับได้หรือ บอกลำดับก่อนหลังของคำนาม บางได้เป็น3ชนิด 1 จำนวนนับ one , two , three เป็นต้น 2 บอกลำดับ first , second , third เป็นต้น 3ใบอกจำนวนเท่า single , double , triple เป็นต้น I wil pay you double that you hit me Yay I am the first in the racing

14 Demonstrative Adjective

15 Demonstrative adjective
Demonstrative adjective is the adjective that is specify the nouns that come after them like this ,that ,these ,those ,the Example I hate that man

16 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Adjective โดย…...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google