งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแตกต่างระหว่าง กับ ผู้ชนะ ผู้แพ้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแตกต่างระหว่าง กับ ผู้ชนะ ผู้แพ้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแตกต่างระหว่าง กับ ผู้ชนะ ผู้แพ้

2 When a winner commits a mistake, he say I'm wrong
ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า ฉันทำผิดเอง When a loser commits a mistake, he says it's not my fault ผู้แพ้ : เมื่อพบข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน

3 A winner works harder and has more time than a loser
ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้ busy Busy 12 hr. Another is free time all time A loser always is too busy to do what is necessary ผู้แพ้ :จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยที่ไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง

4 ? A winner faces and solves his/her problems
ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น ? A loser does otherwise ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม หลีกเลี่ยงปัญหา

5 A winner makes things happen
ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฎผลงานขึ้น I promise.. I’m doing A loser makes promises ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปาก แต่ไม่ลงมือ

6 A winner wld say " I am good but not as good as I want to be
ผู้ชนะ : จะพูดว่า " ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ฉันต้องการ " Not bad.. Wow!.. but? A loser wld say " I am not as bad as others ผู้แพ้ : จะพูดว่า " ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีผลงานแย่กว่าตัวเขา "

7 A winner listens, understand and responds
ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟัง แล้วทำความเข้าใจ และ สามารถตอบสนองได้ I know.. Um.. OK! A..B..C.. A loser only waits until it's his/her turn to speak ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียว โดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าจะถึงคิวที่จะได้พูดเรื่องของตัวเอง

8 ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า
A winner respects people who are superior to him and wld like to learn from them ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า และจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น HH.. Very good 1 3 2 A loser does otherwise, and wld try to find his superior's faults ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม และจะพยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าเขา

9 A winner is responsible not just for his own work
ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จะช่วยคิดให้องค์กรประสบความสำเร็จ ( ไม่ไปก้าวก่ายงานคนอื่น) I’m busy My job is 1,2,3 I have a job I can receive A loser will not dare help others and wld say I'm just doing my job ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และ มักจะพูดว่า ฉันไม่ว่าง กำลังทำงานของฉันอยู่

10 ? A winner wld say " There shd be a better way to do it "
ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ Many ways One way ? A loser wld say " This is the only way to do " ผู้แพ้ : จะพูดว่า " นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้ "

11 ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา
A winner like you will share this with his/her friends ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา I will share I’m not A loser will just keep this to himself/herself because he/she doesn't hv time to share this with others. ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่า เขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น


ดาวน์โหลด ppt ข้อแตกต่างระหว่าง กับ ผู้ชนะ ผู้แพ้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google