งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะนำสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 1. นางสาวดลยา พลอาวุธ เลขที่ 18 2. นางสาวปภัสสร สายสมบัติ เลขที่ 24 3. นางสาวศิริพร ประสมศรี เลขที่ 36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะนำสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 1. นางสาวดลยา พลอาวุธ เลขที่ 18 2. นางสาวปภัสสร สายสมบัติ เลขที่ 24 3. นางสาวศิริพร ประสมศรี เลขที่ 36."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะนำสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 1. นางสาวดลยา พลอาวุธ เลขที่ 18 2. นางสาวปภัสสร สายสมบัติ เลขที่ 24 3. นางสาวศิริพร ประสมศรี เลขที่ 36

2 Getting Lost Emma: Excuse me, I’m lost. Could you tell me where I am? Man: Here is Diagon Alley. Emma: How far is it from the London Hotel? How can I go back to the hotel? Man: It’s quite far. You should go by subway. The station is over there. Emma: Thank you.

3 Bus Conversation 1 Emma: Excuse me, dose this bus go to MIS Stadium? Man: No, It goes downtown. Emma: Which bus should I get on? Man: Number 17 Emma: Thank you

4 Conversation 2 Emma: Excuse me. Can I sit here? Man: Go ahead. Emma: Um…I’m going to MIS Stadium. How long dose it take to get there? Man: Around 20 minutes. Emma: Could you tell me when we get there?

5 Taxi Conversation 1 Patrick: Excuse me. Is the aquarium far from here? Receptionist: It’s near, sir. Can I call a taxi for you? Patrick: That would be great. Thank you.

6 Conversation 2 Natalie: Take me to Crystal, please. Taxi driver: Where is it, ma’am? Natalie: It’s on Franks Road. I will give you the direction. Taxi driver: Certainly, ma’am. Please put on your seat belt. Natalie: OK. Drive straight ahead and turn left at that corner. Taxi driver: Yes, ma’am. Natalie: Then turn at the next intersection to Franks Road. Taxi driver: Yes, ma’am. Natalie: Then cross Franks Bridge, you will see Crystal Village on the left.

7 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การแนะนำสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 1. นางสาวดลยา พลอาวุธ เลขที่ 18 2. นางสาวปภัสสร สายสมบัติ เลขที่ 24 3. นางสาวศิริพร ประสมศรี เลขที่ 36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google