งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2

3  A: How is the weather today?  B: It is sunny. I can go to play outside.  A: How is the weather yesterday?  B: It was rainy. I had to stay at home.  A: How is the weather today?  B: It is windy. It must be going to rain soon.  A: How is the weather today?  B: It is snowy. I can go to build a snowman.

4  A: Was it cold yesterday?  B: Yes it was. I had to wear a sweater.  A: Did it rain in the morning?  B: No it didn’t.  A: Was it sunny last Sunday?  B: No, it wasn’t.  A: Were you in the park when it was raining?  B: No, I wasn’t. I was in the supermarket.

5


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google