งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Have you got any milk? โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Have you got any milk? โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Have you got any milk? โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 Have you got any milk? ในบทนี้ เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆ ไม่เพียงแต่นมตามชื่อนะคะ ยังมีอาหารอีกหลายประเภทที่น่าสนใจ เรามาดูกันเลย...

3 1. Which food is not in the box given below
bread butter biscuits milk* jam eggs rice cheese bananas* steak strawberries tomatoes yoghurt tea coffee*

4 2. Which food can count and cannot count
Countable Uncountable Singular: A Tomato Plural : Tomatoes Singular: A piece of bread Plural : Pieces of bread

5 3. Which sentences are correct?
Would you like some tea?* I don’t have any sugar left.* Do you have some more water?* Is there any salt left?* Would you like any coffee? Any kinds of milk can make you tall.* Some kinds of milk have high calcium.* Anyone can eat vegetables.* Someone allergic to seafood.*

6 End of Presentation EAT IT ALL!!!


ดาวน์โหลด ppt Have you got any milk? โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google