งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Programming 1 6. โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรมสำหรับรับค่า N และรับจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 9 จำนวน N ตัว นับจำนวนเต็มแต่ละค่าที่ป้อนแล้วแสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Programming 1 6. โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรมสำหรับรับค่า N และรับจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 9 จำนวน N ตัว นับจำนวนเต็มแต่ละค่าที่ป้อนแล้วแสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Programming 1 6. โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรมสำหรับรับค่า N และรับจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 9 จำนวน N ตัว นับจำนวนเต็มแต่ละค่าที่ป้อนแล้วแสดงผล Lab6.cpp Example Enter N = 5 Enter integer 1 = 5 Enter integer 2 = 3 Enter integer 3 = 2 Enter integer 4 = 5 Enter integer 5 = 9 Example (cont.) Ineger 1 = 0 Integer 2 = 1 Integer 3 = 1 Integer 5 = 2 Integer 6 = 1 Integer 7 = 0 Integer 8 = 0 Integer 9 = 1 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน

2 ข้อ 7 จงเขียนโปรแกรมคุณเมทริกซ์ขนาด MxP และ PxN ได้เป็นขนาด MxN
Lab7.cpp

3 8. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า N และ รับรหัสและคะแนนของนักเรียน N คน แล้วแสดงรหัสนักเรียนและคะแนนของนักเรียนทั้งหมดพร้อมระบุว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนต่ำกว่า มากกว่า หรือ เท่ากับ คะแนนเฉลี่ย พร้อมทั้งสรุปว่ามีนักเรียนที่คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยกี่คน และน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยกี่คนโดยที่จำนวนนักเรียนมีไม่เกิน 20 คน รหัสนักเรียนเป็นจำนวนเต็มมีค่าไม่เกิน 1000 Example Enter N = 3 Student 1 ID = 100 Student 1 Score = 59 Student 2 ID = 200 Student 2 Score = 41 Student 3 ID = 300 Student 3 Score = 50 ID 100 ; Score = 59 ; Above mean ID 200 ; Score = 41 ; Below mean ID 300 ; Score = 50 ; Mean Total Above mean = 1 Below mean = 1 Equal mean = 1 Lab8.cpp หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน

4 Lab9.cpp


ดาวน์โหลด ppt Computer Programming 1 6. โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรมสำหรับรับค่า N และรับจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 9 จำนวน N ตัว นับจำนวนเต็มแต่ละค่าที่ป้อนแล้วแสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google