งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา นายเอกชัย นาคง รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.จิระเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 หัวข้อที่นำเสนอ ที่มา และวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน
ตัวอย่างการทำงาน ข้อเสนอแนะ คำถาม/คำตอบ

3 ที่มาและวัตถุประสงค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์วิจัยฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ระบบจัดการข้อมูลที่มีระบบบริหารงานผู้ใช้ กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ ดาวน์โหลดข้อมูลที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัย ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าชม สร้างเว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์วิจัยฯ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและต้องการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลที่มีระบบบริหารงานผู้ใช้ที่สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยจะต้องผ่านการระบุตัวตนด้วยวิธีการที่เหมาะสมวิธีใดวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องมีระบบบันทึก (Log) ของผู้เข้าชม ในกรณีที่มีผู้แก้ไขหรือเขียนข้อความจะต้องสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้ผู้ใดเป็นผู้เขียน ข้อความเหล่านั้น

4 วิธีการดำเนินงาน

5 วิธีการดำเนินงาน No. รายละเอียด 1.
- ผู้ใช้ต้องการ จัดการกับเนื้อหา และมีภาพประกอบ - หน้าเว็บดูสบายๆ ไม่แข็ง ไม่เป็นกรอบมากนัก - โทนสี เขียว ขาว - มีระบบสมาชิก ง่ายๆ ที่สมัครไม่ยุ่งยาก จนทำให้ไม่ค่อยอยากสมัคร - สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปโพสแสดงความเห็นต่อบางหน้าเอกสารที่ต้องการได้ - มีส่วนจัดการเรื่องการดาวน์โหลดเอกสาร แสดงตัวอย่างหน้าเอกสารได้(ถ้าเป็นไปได้) 2. - มีบอกประเภท/ตำแหน่ง ของสมาชิก - ต้องการรู้ว่าแต่ละคนเข้ามาในระบบมากแค่ไหน - แสดงกระทู้ที่/เพิ่มเข้ามาใหม่ แล้วให้แสดงว่ากระทู้นั้นเป็นกระทู้ที่ เพิ่ง update - เปลี่ยนหัวเว็บไซต์ใหม่ให้มีความเคลื่อนไหว น่าสนใจ

6 ออกแบบและเลือกเครื่องมือ
ศึกษาเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้ออกแบบเว็บไซต์ และง่ายต่อการใช้งานต่อสำหรับศูนย์วิจัยฯ ซึ่งได้ทำการเลือกใช้ Joomla ในการออกแบบเว็บไซต์ layout ของเว็บไซต์ที่ได้ทำการออกแบบ หน้าตาเว็บไซต์ที่ได้ทำการออกแบบแล้ว

7 พัฒนาและปรับแต่ง ในขั้นตอนนี้ได้ทำการติดตั้งโมดูล หรือคอมโพเน้นท์ที่สอดคล้องกับความต้องการของทางศูนย์วิจัยฯ ซึ่งจะทำการสร้าง และทดลองการใช้งานเว็บไซต์ไว้อีกที่ หนึ่งโดยยังไม่ได้เปิดเผยชื่อเว็บไซต์จริง เพื่อหาข้อบกพร่องของเว็บไซต์ แล้วทำการแก้ไข

8 ทดสอบการทำงาน การทำการทดสอบระบบแล้วเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีจริง จึงทำการเปิดเผยชื่อเว็บไซต์ และทำการเปิดใช้งานจริง คือ การทดสอบการทำงานนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ เข้ามาทดสอบระบบอีกด้วย เมื่อพบสิ่งที่อยากจะให้แก้ไขจะมีการคุยกันทางโทรศัพท์ ทางอีเมลล์ หรือทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์

9 ตัวอย่างการทำงาน เอกสารดาวน์โหลด
ไฟล์ที่จัดเก็บได้สามารถรองรับไฟล์ใดก็ได้ที่เราอนุญาต การอัพโหลด ทำได้โดยผ่านหน้าเว็บ กำหนดสิทธิ์ในเบื้องต้น อัพโหลดได้เฉพาะสมาชิก รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ อัพโหลดจัดไว้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้ง่าย มีรูปภาพตัวอย่างไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด จำนวนครั้งการดาวน์โหลด และอื่นๆที่เราสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ JDownload เป็น Component ที่มีความจำเป็นของศูนย์วิจัยฯ ยกตัวอย่างกรณีที่ออกสายสำรวจข้อมูลสุขภาพ หรืองานสัมมนาต่างๆ แล้วภายหลังมีไฟล์ที่จำเป็นต้องแจกจ่าย ในเรื่องนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้มาก และสามารถติดตามสถิติการดาวน์โหลดข้อมูลได้อีกด้วย โดยจะแบ่งเป็นสองประเภทสมาขิกและประเภทไฟล์ (ประเภทสมาชิก คือ เฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และสมาชิกทั่วไป, ประเภทไฟล์ เช่น pdf, doc หรือ excel เป็นต้น)

10 ตัวอย่างการทำงาน ข่าวสไลด์จะเป็นการนำเสนอโครงการต่างๆที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ทำ หรือเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ โดยจะทำการสไลด์ไปเรื่อยตามค่าความหน่วงที่ได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งจะแสดง 4 ข่าวล่าสุด จะทำการหยุดสไลด์ก็เมื่อวางเม้าส์บนตัวข่าวสไสลด์ และทำการสไลด์ต่อเมื่อคลิกที่ “สไลด์”

11 ตัวอย่างการทำงาน หัวข้อกระทู้ล่าสุดในเว็บบอร์ดนั้นจะทำการแสดงที่ด้านล่างของหน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อสะดวกต่อการติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บบอร์ด

12 ตัวอย่างการทำงาน ปฎิทินกิจกรรม จะแสดงกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการกำหนดไว้ และยังเป็นการประกาศให้สมาชิกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วยซึ่งจะจำกัดสิทธิ์ในการสร้าง,ลบ หรือ แก้ไขกิจกรรม สำหรับสมาชิกบางคนเท่านั้น

13 Picture slide Bullet 1

14 ข้อเสนอแนะ

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt COE เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google