งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง
ความฝัน / เป้าหมาย ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้กฎ ธุรกิจ บริโภค * ให้เขาทำในสิ่งที่เล็กที่สุดก่อน * 1.เช็คประวัติผู้มุ่งหวัง 1.1 ประวัติทางการเงิน 1.2 ปัญหาและความต้องการ ด้าน - ความงาม - สุขภาพ - คุณภาพชีวิต 1.เช็คประวัติผู้มุ่งหวัง 1.1 ประวัติทางการเงิน 1.2 ทัศนคติในธุรกิจ

3 2.พูดความสวยงามของธุรกิจ 2.1 บริษัท (รูปภาพ + Power point) มั่นคง
2.2 แผนการตลาด (Staten) เกิดรายได้จริง & ยุติธรรม 2.3 สินค้า (เราเป็นพรีเซ็นเตอร์&รูปภาพผู้ใช้) ผลักดันแผนการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ เกิดการใช้ซ้ำ 2.4 ฝึกอบรม (เล่ม Kiss) สามารถรองรับนักธุรกิจได้ทุกกลุ่ม 2.นัดหมายและเข้าพบลูกค้า 2.1 เตรียมอุปกรณ์ 2.2 ใช้สื่อภาพ การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นชุดข้อมูล เพื่อเปิดใจ / ปิดการพบลูกค้า 2.3 ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด โดย ทำให้ชอบ ทำให้เชื่อ ทำให้ไว้วางใจ ทำให้ตัดสินใจ

4 3.ฝึกอบรมเบื้องต้นด้วยตนเอง สร้าง ยอดทันทีจากงานพื้นฐาน
3.ฝึกอบรมเบื้องต้นด้วยตนเอง สร้าง ยอดทันทีจากงานพื้นฐาน 3.1 พูดแนะนำประวัติความเป็นมา + วิสัยทัศน์ (vision) + ภารกิจ (mission) ได้ 3.2 บรรยายแผนการตลาดเบื้องต้นด้วยตนเอง จนกว่าจะเกิดความตื่นเต้น เร้าใจ ได้ 3.3 เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ การขัดหน้า นวด หน้า สาธิตผลิตภัณฑ์ด้านความงามจนสามารถ ถ่ายทอดได้ 3.4 เรียนรู้ระบบการฝึกอบรมที่จะขับเคลื่อน องค์กรไปข้างหน้า ต้องรู้จักทุกฟังค์ชั่นของการฝึก อบรม จนสามารถชักชวนสมาชิกในองค์กรเข้าสู่ ระบบ Kiss ได้ 3.นัดหมาย / ติดตามผล - ทำตารางรายการสินค้า & ระยะเวลา การเห็นผล เพื่อโทร / พบ ลูกค้าในครั้งต่อไป

5 5.วางแผนการทำงาน 5.2 ระยะยาว 4.ระบบ Kiss เพื่อพัฒนาองค์กร
สู่ CROWN STAR 4.1 UP 5 PRO 4.4 MLM 1 4.2 ZEN PRO 4.5 MLM 2 4.3 Elite PRO 4.6 MLM 3 4.สร้างให้เขาเป็นผู้บริโภคต่อเนื่อง และ สามารถเปลี่ยนเป็นธุรกิจได้ใน อนาคต 5.วางแผนการทำงาน 5.1 ระยะสั้น 5.2 ระยะยาว จนสามารถเป็นอาชีพหลักได้สำเร็จ

6 THE END THE END


ดาวน์โหลด ppt ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google