งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บนเว็บไซต์ของ TIAC หน้าจอการสืบค้น ลงทะเบียนเพื่อรับบทคัดย่อ ฟรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บนเว็บไซต์ของ TIAC หน้าจอการสืบค้น ลงทะเบียนเพื่อรับบทคัดย่อ ฟรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บนเว็บไซต์ของ TIAC

3

4

5 หน้าจอการสืบค้น ลงทะเบียนเพื่อรับบทคัดย่อ ฟรี

6 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Browse โดยใช้เขตข้อมูล (Field) สถาบัน (Institute) ผลการสืบค้นจะ แสดงจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดของ แต่ละสถาบันที่เราสืบค้น

7 ตัวอย่างการสืบค้นหลาย เขตข้อมูลพร้อมกันพร้อม ผลลัพธ์

8 ผลการสืบค้นจะแสดงหน้าละ 10 รายการ ซึ่งแสดงรายละเอียด อย่างย่อ กด More Detail จะได้ รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น และถ้าต้องการบทคัดย่อให้ใส่ login และ Password ที่ลงทะเบียนไว้

9 ผลการสืบค้นพร้อมบทคัดย่อและสามารถ เลือกภาษาในการแสดงผลได้

10 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ E-mail : patcharee@smile.tiac.or.th หรือ โทร 6448150-9 ต่อ 324


ดาวน์โหลด ppt บนเว็บไซต์ของ TIAC หน้าจอการสืบค้น ลงทะเบียนเพื่อรับบทคัดย่อ ฟรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google