งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบการ หยุดจ่ายน้ำ

2 การหยุดจ่ายน้ำ ผู้รับผิดชอบ: กปภ. สาขา ความถี่ : เมื่อมีการหยุดจ่ายน้ำ
ความถี่ : เมื่อมีการหยุดจ่ายน้ำ วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึก รายละเอียดในการหยุดจ่ายน้ำแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 10

3 การหยุดจ่ายน้ำ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการหยุดจ่ายน้ำ 1: เพิ่มข้อมูล
10

4 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล
การหยุดจ่ายน้ำ หน้าจอ :บันทึกข้อมูลการหยุดจ่ายน้ำ 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มเพิ่มรายการ 10

5 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล
การหยุดจ่ายน้ำ หน้าจอ :บันทึกข้อมูลการหยุดจ่ายน้ำ 2: กดปุ่มบันทึกข้อมูล 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 10

6 รายงานการหยุดจ่ายน้ำ
10

7 การหยุดจ่ายน้ำ หน้าจอ : รายงานการหยุดจ่ายน้ำ 1: กรอกรายละเอียด
ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 10

8 การหยุดจ่ายน้ำ หน้าจอ : ตารางแสดงผลการบันทึกค่าแรงดันน้ำ 10


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google