งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบการติดตาม การติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่

2 การติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่
ผู้รับผิดชอบ: กปภ. สาขา ความถี่ : รายเดือน วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกการประเมิน ประสิทธิภาพ ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ ตามระยะเวลาที่กำหนด 11

3 การติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ 1: เพิ่มข้อมูล การติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ 11

4 การติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ 2: กดปุ่มบันทึกรายการ 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 11

5 รายงานการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่
11

6 การติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่
หน้าจอ : รายงานการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 11

7 การติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่
หน้าจอ : รายงานการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ 11


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google