งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบหนังสือเวียน กปภ.ข. 2 และ กปภ.สาขาในสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบหนังสือเวียน กปภ.ข. 2 และ กปภ.สาขาในสังกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบหนังสือเวียน กปภ.ข. 2 และ กปภ.สาขาในสังกัด
พัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

2 Web Browser ที่ใช้งานได้
Firefox Internet Explorer Google chrome

3 สารบัญ วิธีการเข้าระบบหนังสือเวียน ค้นหาหนังสือเวียน
เข้าระบบลงทะเบียนหนังสือเวียน ลงทะเบียนหนังสือเวียน แก้ไขรายการหนังสือเวียน ยกเลิกหนังสือเวียน วิธีการออกจากระบบหนังสือเวียน ดาวน์โหลดคู่มือ แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ พนักงานทุกคนใน กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาในสังกัด เจ้าหน้าที่ลงหนังสือเวียน (ส่วนใหญ่ จะเป็นทางเขต)

4 วิธีการเข้าระบบ

5 เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ (http://reg2. pwa. co
เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ ( คลิกที่ Banner กรอก รหัสพนักงาน และ รหัสผ่าน (ที่ใช้เข้าระบบของส่วนกลาง) แล้วคลิก “Login” 11869 1. เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ ( คลิกที่ Banner “ระบบหนังสือเวียน กปภ.ข.๒ และ กปภ.สาขาในสังกัด ****** คลิก Login

6 คลิก ตกลง

7 เมนูของระบบหนังสือเวียนภายใน กปภ.ข.๒ และ กปภ.สาขาในสังกัด มีดังนี้
- หน้าหลัก แสดงหน้าหลักของระบบ - ค้นหาหนังสือเวียน แสดงหน้าค้นหาหนังสือเวียน - เข้าสู่ระบบลงทะเบียนหนังสือเวียน แสดงหน้า Login ของการลงทะเบียนหนังสือเวียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ลงหนังสือเวียน) - ออกจากระบบ สำหรับออกจากระบบ

8 ค้นหาหนังสือเวียน

9 คลิก ตกลง คลิกที่เมนู “ค้นหาหนังสือเวียน” ถ้าไม่กรอกวันที่
-คลิกที่เมนู “ค้นหาหนังสือเวียน” -การค้นหาหนังสือเวียนสามารถค้นหาโดยกำหนดวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด ส่วนเงื่อนไข ชื่อเรื่อง เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ จะกรอกข้อมูล หรือ ไม่กรอกข้อมูลก็ได้ ถ้าไม่เลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดระบบจะแจ้งเตือน ให้คลิก “ตกลง” คลิก ตกลง

10 คลิก ค้นหา ค้นหาจากวันที่ 04-01-2012 06-01-2012 ค้นหาจากวันที่
-เลือกวันที่เริ่มต้น -วันที่สิ้นสุด -คลิกค้นหา คลิก ค้นหา

11 คลิก ค้นหา ค้นหาจากวันที่ และ เรื่อง 04-01-2012 06-01-2012
โปรแกรมเสริมเขต 2 ค้นหาจากวันที่และชื่อเรื่อง -เลือกวันที่เริ่มต้น -วันที่สิ้นสุด -กรอกชื่อเรื่อง -คลิกค้นหา คลิก ค้นหา

12 คลิก ค้นหา ค้นหาจากวันที่ และ เจ้าของหนังสือ 04-01-2012 06-01-2012
ค้นหาจากวันที่และเจ้าของหนังสือ -เลือกวันที่เริ่มต้น -วันที่สิ้นสุด -เลือกเจ้าของหนังสือ -คลิกค้นหา คลิก ค้นหา

13 คลิก ค้นหา ค้นหาจากวันที่ และ เลขที่หนังสือ 04-01-2012 06-01-2012
554105/02 ค้นหาจากวันที่และเลขที่หนังสือ -เลือกวันที่เริ่มต้น -วันที่สิ้นสุด -กรอกเลขที่หนังสือ -คลิกค้นหา คลิก ค้นหา

14 คลิก ค้นหา ค้นหาทุกเงื่อนไข 04-01-2012 06-01-2012 โปรแกรมเสริมเขต 2
554105/02 ค้นหาทุกเงื่อนไข -เลือกวันที่เริ่มต้น -วันที่สิ้นสุด -กรอกชื่อเรื่อง -เลือกเจ้าของหนังสือ กรอกเลขที่หนังสือ -คลิกค้นหา คลิก ค้นหา

15 ถ้าค้นหาตามเงื่อนไขไม่พบระบบจะแสดงข้อความ

16 สำหรับเจ้าหน้าที่ ลงหนังสือเวียน

17 เข้าระบบลงทะเบียนหนังสือเวียน

18 คลิก เข้าสู่ระบบ คลิก ตกลง
คลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนหนังสือเวียน” กรอก Username และ Password 554105 คลิก เข้าสู่ระบบ ****** เข้าระบบลงทะเบียนหนังสือเวียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ลงหนังสือเวียน) คลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนหนังสือเวียน” กรอก Username และ Password - Username กำหนดให้ใช้เป็นเลขรหัสหน่วยงาน เช่น กองแผนและกองวิชาการ Username : กปภ.สาขาพระพุทธบาท Username : - ถ้าไม่กรอก Username จะมีการแจ้งเตือน ให้คลิก “ตกลง” - ถ้าไม่กรอก Password จะมีการแจ้งเตือน ให้คลิก “ตกลง” - ถ้ากรอก Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง จะมีการแจ้งเตือน ให้คลิก “ตกลง” เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนหนังสือเวียนสำเร็จ จะแสดงชื่อหน่วยงาน(เขต,กอง,สาขา) คลิก ตกลง

19 ลงทะเบียนหนังสือเวียน

20 คลิก ลงทะเบียน คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือเวียน”
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ตัวอย่าง มท /01 คู่มือการใช้งานระบบหนังสือเวียน กปภ.ข.๒ และ กปภ.สาขาในสังกัด D:\reg2_pwa_co_th\info ลงทะเบียนหนังสือเวียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ลงหนังสือเวียน) คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือเวียน” กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ๒.๑ กรอกเลขที่หนังสือ เช่น มท /55 ๒.๒ คลิกที่รูปปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ (ลว.) ๒.๓ กรอกชื่อเรื่อง ๒.๔ ถ้าใช้ Mozilla Firefox คลิกปุ่ม เรียกดู - Internet Explorer คลิกปุ่ม Browse - Google Chrome คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ ๒.๕ คลิกเลือกไฟล์ ๒.๖ คลิก “Open” ๒.๗ คลิก “ลงทะเบียน” หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ขนาดของไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ไม่เกิน 20 MB ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแจ้งเตือนดังนี้ - ในกรณีที่ไม่กรอกเลขที่หนังสือ จะมีการแจ้งเตือน ให้คลิก “ตกลง” - ในกรณีที่ไม่กรอกลงวันที่ จะมีการแจ้งเตือน ให้คลิก “ตกลง” - ในกรณีที่ไม่กรอกเรื่อง จะมีการแจ้งเตือน ให้คลิก “ตกลง” - ในกรณีที่ไม่การแนบไฟล์ จะมีการแจ้งเตือน ให้คลิก “ตกลง” คลิก ลงทะเบียน

21 คลิก ตกลง ลงทะเบียน หนังสือเวียนเลขที่ มท.55410-5/01 เรียบร้อย
ลงทะเบียน หนังสือเวียนเลขที่ มท /01 เรียบร้อย คลิก ตกลง เมื่อคลิกปุ่ม ลงทะเบียน ระบบแสดงข้อความดังนี้

22 เมื่อคลิก “ตกลง” ระบบจะกลับไปหน้าลงทะเบียนหนังสือเวียนพร้อมทั้งแสดงหนังสือเวียนที่ผู้ใช้งาน(เขต,กอง,สาขา) ลงทะเบียน (จะแสดงเฉพาะหนังสือเวียนที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ลงทะเบียน) เมื่อคลิก “ตกลง” ระบบจะกลับไปหน้าลงทะเบียนหนังสือเวียนพร้อมทั้งแสดงหนังสือเวียนที่ผู้ใช้งาน(เขต,กอง,สาขา) ลงทะเบียน (จะแสดงเฉพาะหนังสือเวียนที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ลงทะเบียน)

23 แก้ไขรายการหนังสือเวียน

24 คลิก แก้ไข คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือเวียน”
เลือกรายการหนังสือเวียนที่ต้องการแก้ไข (แสดงอยู่ใต้ฟอร์มลงทะเบียนหนังสือเวียน) คลิกที่ “[แก้ไข]” แก้ไขรายการหนังสือเวียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ลงหนังสือเวียน) คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือเวียน” เลือกรายการหนังสือเวียนที่ต้องการแก้ไข (แสดงอยู่ใต้ฟอร์มลงทะเบียนหนังสือเวียน) คลิกที่ “[แก้ไข]” ระบบจะแสดงฟอร์มแก้ไข คลิก แก้ไข

25 คลิก แก้ไขหนังสือเวียน
กรณีลบไฟล์ ถ้าต้องการลบไฟล์ ให้คลิก “[ลบ]” หลังชื่อไฟล์ คลิก [ลบ] คลิก แก้ไขหนังสือเวียน ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ให้คลิก [ลบ] แล้ว คลิก “[เพิ่มไฟล์]” เพื่ออัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไปแทน คลิก ตกลง

26 คลิก เพิ่มไฟล์ คลิก เรียกดู
กรณีเพิ่มไฟล์ ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์ ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” หลังชื่อไฟล์ ระบบจะแสดง Pop Up เพื่ออัพโหลดไฟล์ขึ้นมา คลิก เพิ่มไฟล์ คลิก เรียกดู ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์ใหม่แทนไฟล์ที่ลบไป หรือต้องการเพิ่มไฟล์ คลิกที่ “เพิ่มไฟล์”ระบบจะแสดง Popup อัพโหลดไฟล์ขึ้นมา ๕.๑ ถ้าใช้ Mozilla Firefox คลิกปุ่ม เรียกดู - Internet Explorer คลิกปุ่ม Browse - Google Chrome คลิกปุ่ม เลือกไฟล์

27    คลิก UPLOAD คลิก ตกลง D:\reg2_pwa_co_th 1 คลิกเลือกไฟล์
2 คลิกปุ่ม “Open” 3 คลิก “UPLOAD” เมื่อทำการอัพโหลดไฟล์สำเร็จระบบจะแสดงข้อความให้คลิกตกลง

28 คลิก แก้ไขหนังสือเวียน
กรณีแก้ไขข้อความ เมื่อแก้ไขข้อความหรือไฟล์แนบเรียบร้อยแล้ว คลิก “แก้ไขหนังสือเวียน” ระบบจะแสดงข้อความว่า แก้ไขหนังสือเวียนเลขที่ สำเร็จ ให้คลิก “ตกลง” แก้ไข ข้อความใน ช่องที่ ต้องการ คลิก แก้ไขหนังสือเวียน เมื่อแก้ไขข้อความหรือไฟล์แนบเรียบร้อยแล้ว คลิก “แก้ไขหนังสือเวียน” ระบบจะแสดงข้อความว่า แก้ไขหนังสือเวียนเลขที่ สำเร็จ ให้คลิก “ตกลง” คลิก ตกลง

29 ยกเลิกหนังสือเวียน

30 คลิก แก้ไข คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือเวียน”
เลือกรายการหนังสือเวียนที่ต้องการแก้ไข (แสดงอยู่ใต้ฟอร์มลงทะเบียนหนังสือเวียน) คลิกที่ “[แก้ไข]” คลิก แก้ไข ยกเลิกหนังสือเวียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ลงหนังสือเวียน) คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือเวียน” เลือกรายการหนังสือเวียนที่ต้องการยกเลิก (แสดงอยู่ใต้ฟอร์มลงทะเบียนหนังสือเวียน) คลิกที่ “[แก้ไข]”

31 คลิก แก้ไขหนังสือเวียน
เวียนผิด กรอกหมายเหตุทุกครั้งที่มีการยกเลิกหนังสือเวียน คลิก ตกลง ระบบจะแสดงฟอร์มแก้ไข ให้ ติ๊ก ในช่อง  และกรอกหมายเหตุ ๓.๒ กรอก “หมายเหตุ” (จำเป็นต้องกรอก) ๔. คลิก “แก้ไขหนังสือเวียน” ถ้าไม่กรอกข้อมูลในช่องหมายเหตุ ระบบจะแสดงข้อความเตือน คลิก “แก้ไขหนังสือเวียน” ระบบจะแสดงข้อความว่าแก้ไขหนังสือเวียนเลขที่ ... สำเร็จ ให้คลิก“ตกลง”

32 ออกจากระบบ

33 คลิกที่เมนู คลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” วิธีการออกจากระบบ (Logout)

34 Web Site ระบบหนังสือเวียนหนังสือเวียน กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาในสังกัด
ดาวน์โหลดคู่มือ สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบหนังสือเวียนฯ ได้บน Web Site ระบบหนังสือเวียนหนังสือเวียน กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาในสังกัด Web Site องค์การแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ Knowledge Management ของ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบหนังสือเวียนฯ ได้บน Web Site ระบบหนังสือเวียนหนังสือเวียน กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาในสังกัด Web Site องค์การแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ Knowledge Management ของ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

35 หากมีปัญหาในการใช้งาน
ระบบหนังสือเวียน กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาในสังกัด กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 หมายเลข , ภายใน 601,602 หรือแจ้งปัญหาได้ที่ ระบบ e-Service หากมีปัญหาในการใช้งาน ระบบหนังสือเวียน กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาในสังกัด กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 หมายเลข , ภายใน 601,602 หรือแจ้งปัญหาได้ที่ ระบบ e-Service


ดาวน์โหลด ppt ระบบหนังสือเวียน กปภ.ข. 2 และ กปภ.สาขาในสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google