งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WIFI Hotspot Plugin for netfilter/iptables

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WIFI Hotspot Plugin for netfilter/iptables"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WIFI Hotspot Plugin for netfilter/iptables
COE WIFI Hotspot Plugin for netfilter/iptables อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย จัดทำโดย นายณัฐพล ศิวะศรี รหัส นายสุริยะ เสามั่น รหัส

2 Agenda แผนการดำเนินงาน บทนำ ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบ
ตัวอย่างการใช้งาน สรุป

3 แผนการดำเนินงาน

4 บทนำ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
สร้างระบบเครือข่ายให้บริการ Hot Spot ขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่ายที่ให้บริการในรูปแบบ Hot Spot โดยอิงกับระบบปฏิบัติให้มากที่สุด ขอบเขตของโครงการ สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายทั้งภายใน (Local Network) และภายนอก (Internet) โดยแยกจากกันตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้พึง ได้ กำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการเข้าใช้ของผู้ใช้รวมถึงควบคุมอัตราการโอน ถ่ายข้อมูลทั้งขาเข้าและขาออกได้โดยการพิสูจน์สิทธิ์ผ่านทางชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) Debian GNU/Linux ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพ และมีผู้ร่วมพัฒนาเป็นจำนวนมากทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา เหมาะกับการนำมาใช้ในการจัดการระบบขององค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง

5 ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบ
Packet AM TC radius SM BM แสดงเส้นทางการเดินทางของ packet แสดงเส้นทางการส่งสัญญาณภายใน captive portal Data Base

6 ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบ
Packet arrival Authenticated and not expired ? Yes Bandwidth limitation No HTTP ? No Drop Yes Login

7 ขั้นตอนการทำงาน โดยรวมของระบบ (Login)
Redirect to Login page Redirect to requested page User submit “Username and Password” Bandwidth limitation Authenticated and not expired ? No Yes

8 ตัวอย่างการใช้งาน

9 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

10 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

11 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

12 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

13 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

14 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

15 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

16 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

17 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

18 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

19 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

20 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

21 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

22 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

23 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

24 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

25 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

26 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

27 ตัวอย่างการใช้งาน(cont.)

28 สรุป ได้ระบบที่ทำงานเป็น captive portal ที่เป็น open source และสามารถ
จำกัดการใช้งานทั้งในด้านเครือข่ายภายในและภายนอก จำกัดเวลาการใช้งานทั้งในด้านช่วงเวลาและระยะเวลา จำกัดอัตราการโอนถ่ายข้อมูล

29 Q&A


ดาวน์โหลด ppt WIFI Hotspot Plugin for netfilter/iptables

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google