งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบ ก่อนตรวจ 1. 1. ตรวจสอบหน้าที่ ตามวันและเวลา ของการตรวจ กระดาษ คำตอบ 2. ให้เฉพาะผู้ที่มี หน้าที่เท่านั้นตรวจ กระดาษคำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบ ก่อนตรวจ 1. 1. ตรวจสอบหน้าที่ ตามวันและเวลา ของการตรวจ กระดาษ คำตอบ 2. ให้เฉพาะผู้ที่มี หน้าที่เท่านั้นตรวจ กระดาษคำตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบ ก่อนตรวจ 1. 1. ตรวจสอบหน้าที่ ตามวันและเวลา ของการตรวจ กระดาษ คำตอบ 2. ให้เฉพาะผู้ที่มี หน้าที่เท่านั้นตรวจ กระดาษคำตอบ

3 ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบ ก่อนตรวจ 3. 3. รับ กระดาษคำตอบจาก กองวิชาการ มาที่ กองตรวจ กระดาษ คำตอบและ วิเคราะห์ข้อสอบ

4 ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบ ระหว่างตรวจ 1. 1. ตรวจสอบจำนวน ซองกระดาษ คำตอบ ตามรายวิชา และ ระดับชั้น 2. ตรวจสอบการ ระบายเลขประจำ ตัวผู้ เข้าสอบ 3. เรียง กระดาษคำตอบตาม เลขที่ พร้อมแทรกใบ ขาดสอบที่เตรียมไว้

5 ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบ ระหว่างตรวจ 4. 4. บันทึกปัญหา ข้อผิดพลาดลงใน แบบบันทึกปัญหาใน การตรวจ กระดาษคำตอบ 5. รวบรวม กระดาษคำตอบแต่ ละห้องส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจ กระดาษคำตอบตาม รายวิชา

6 ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบ หลังตรวจ 1. 1. รับผลการตรวจ และกระดาษ คำตอบคืน 2. จัดส่งผลการ ตรวจและ กระดาษคำตอบคืน เจ้าของรายวิชา

7


ดาวน์โหลด ppt ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบ ก่อนตรวจ 1. 1. ตรวจสอบหน้าที่ ตามวันและเวลา ของการตรวจ กระดาษ คำตอบ 2. ให้เฉพาะผู้ที่มี หน้าที่เท่านั้นตรวจ กระดาษคำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google