งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม ซองมหัศจรรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม ซองมหัศจรรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม ซองมหัศจรรย์

2 *** จากปัญหา *** เก็บสมุดประจำตัวคนไข้ ไม่เรียบร้อย ไม่สะดวก
*** จากปัญหา *** เก็บสมุดประจำตัวคนไข้ ไม่เรียบร้อย ไม่สะดวก เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ลืมให้สมุดประจำตัวผู้ป่วย ไม่มีแนวทางที่แน่นอนในการเก็บ ทำให้ดูไม่เรียบร้อย ชำรุดง่าย

3 จึงได้นำซองบรรจุยาที่ห้องยาใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ในการเก็บสมุดประจำตัวผู้ป่วยโดยนำมาติดไว้หน้า Chart ข้างในเพื่อใส่สมุดประจำตัวผู้ป่วย

4 ซึ่งได้ผลทำให้เกิดความสวยงาม เรียบร้อย ป้องกันการฉีกขาด ชำรุดสะดวกในการหยิบใช้

5 ใส่ข้อความที่สำคัญสำหรับส่งเวร หรือเอกสารสำคัญ เช่น ใบนัดคนไข้ หรือรายละเอียดยาเดิมคนไข้ได้อีกด้วย

6 จึงขอนำเสนอผลงานให้เพื่อน ๆลองทำดูเป็นการใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะใช้เพียงซองยาเปล่าที่ใช้แล้วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง นำเสนอโดย ขวัญใจ ชัยนุบาล วารีย์ ศรีบุษย์ หน่วยงานหอผู้ป่วยใน 4


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม ซองมหัศจรรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google