งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานสารบรรณ e-filing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานสารบรรณ e-filing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานสารบรรณ e-filing

2 เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่
ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม/สารบรรณกลาง/สารบรรณกลุ่ม/หน้าห้อง ผอ.เขต/จนท.ทั่วไป/จนท.จัดเก็บและทำลายหนังสือ เจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน ผอ.ร.ร./สารบรรณกลาง/จนท.(ครู)

3 เมนูของ สารบรรณกลาง

4 เมนูของ สารบรรณกลุ่ม

5 เมนูของ เจ้าหน้าที่

6 เมนูของ ผอ.กลุ่ม

7 เมนูของ รอง ผอ.เขตพื้นที่

8 เมนูของ ผอ.เขตพื้นที่

9 เมนูของ หน้าห้อง ผอ.เขตพื้นที่

10 เมนูของ เจ้าหน้าที่จัดเก็บและทำลายหนังสือราชการ

11 เนื้อหา การรับหนังสือ การตั้งเรื่อง(บันทึกข้อความ) การส่งหนังสือ การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียนหนังสือ การออกคำสั่ง การจัดเก็บและทำลายหนังสือ

12

13 การรับหนังสือ สารบรรณกลาง สารบรรณกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนรับ
ส่งต่อกลุ่มภารกิจ สารบรรณกลาง ส่งต่อให้ จนท. สารบรรณกลุ่ม เจ้าหน้าที่

14 การตั้งเรื่อง เจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม สารบรรณกลาง รอง ผอ.เขต
ออกเลขที่หนังสือ เจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม สารบรรณกลาง รอง ผอ.เขต หน้าห้อง ผอ.เขต ผอ.เขต

15 การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียนหนังสือ การออกเลขที่คำสั่ง การจัดเก็บและทำลายหนังสือ

16 คำถาม??

17 ขอบคุณครับ

18 เจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม รอง ผอ.เขต สารบรรณกลาง หน้าห้อง ผอ.เขต ผอ.เขต สารบรรณกลุ่ม

19 เจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม รอง ผอ.เขต สารบรรณกลาง หน้าห้อง ผอ.เขต ผอ.เขต สารบรรณกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานสารบรรณ e-filing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google