งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครึ่งปี.. ผ่าน พ้น..? ที่ … สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า เกษตร ( สสจ. )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครึ่งปี.. ผ่าน พ้น..? ที่ … สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า เกษตร ( สสจ. )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครึ่งปี.. ผ่าน พ้น..? ที่ … สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า เกษตร ( สสจ. )

3 เพลงมองแต่ แง่ดีเถิด

4 เราได้ทำอะไรกันไปแล้ว บ้าง …? ( รูปธรรม ) • เทศกาลผลไม้ อตก • ครบเครื่องเรื่องทุเรียน • ฯลฯ

5 จุดแข็งของเรา • ยุทธศาสตร์ -- พืช -- โครงการ - มติ ครม • คน --- เพียบ ( ยังมีไฟ ) • ทีมเวิร์ค ……. บูรณาการ ….. คณะทำงาน 9 ชุด

6 • เงิน – หลากหลายแหล่ง …. ทพศ. …. ชายแดนใต้ …. แปรรูป ยางพารา …FTA ……? …. ปกติ • ฯลฯ

7 งานสำคัญ.. กำลังทำ อยู่ • ทพศ ….3 พืชเศรษฐกิจ • ข้าว … ระบบการปลูกข้าว … เลื่อนเวลาการทำนา …. อาชีพเสริม … พัฒนาศักยภาพข้าว ( ศูนย์ข้าวชุมชน ) • มหกรรมไผ่เฉลิมพระเกียรติ 10-16 ส. ค. • ไม้ผล …. ภาคใต้, ภาคเหนือ ก. ค.- ส. ค. … ไป Asian Games พ. ย. 53

8 • ชายแดนใต้ …… ยางพารา ….. ปาล์มน้ำมัน …… ลองกอง …… ผักสวนครัว … สตูล •FTA ….. กาแฟ … ประจวบฯ, ชุมพร • กล้วยไม้ ? • ฯลฯ

9 เร็วๆนี้ …. เราจะทำ • อบรม ….Website ปลาย มิ. ย. •Dvd แนะนำ สสจ. … ปลาย มิ. ย. • ทำบุญ … ปลูกป่า … ฯลฯ 1 ก. ค …. อยุธยา •Montly Forum…. กลาง ก. ค. ลานหน้าสหกรณ์ …Queen of Flowers •Sport Day ….. ปลาย ก. ค. … ราบฯ 11

10 อยากให้ปรับ.. ให้ กระชับ.. จังเลย • เดินเรื่องให้รวดเร็วขึ้น • คุณภาพของเนื้องาน … ความ แม่นยำ • รายงานผล …. ประชุมแทน ผอ. สสจ. …. เรื่องสำคัญต่างๆ • มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ สสจ. • จะทำอะไร … บอกให้คนอื่นรู้ หน่อย

11 ด้วยรัก … และ ห่วงใย Thanks


ดาวน์โหลด ppt ครึ่งปี.. ผ่าน พ้น..? ที่ … สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า เกษตร ( สสจ. )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google