งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจแบบพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจแบบพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจแบบพอเพียง

2 เศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่วนที่ 1 ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ ประมาณ 30% ของพื้นที่ ส่วนที่ 2 ใช้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับครอบครัวให้พอตลอดปี ประมาณ 30% ส่วนที่ 3 ใช้ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่พืชสมุนไพร เพื่อเป็นอาหารประมาณ 30% ส่วนที่ 4 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทางและโรงเรือนอื่นๆประมาณ 10% ของพื้นที่

3 ประโยชน์ของทฤษฏีใหม่
สามารถทำให้ประชาชนมีพอกินพออยู่ตามสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัดและเลี้ยงตนเองได้ สามารถนำเอาน้ำที่เก็บไว้มาใช้ในหน้าแล้ง เพื่อปลูกผักที่ใช้น้ำน้อยได้ สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยขั้นได้ในปีที่มีฝนตกตลอดปี ก็จะมีพืชไร่พืชผักหมุนเวียน สามารถฟื้นตัวได้เร็ว กรณีเกิดอุทกภัย คือสามารถช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจแบบพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google