งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง “ มร. โนโบรุ อุเมดะ กับ การรักษ์โลก ” ชิงเงินรางวัล ๑๐, ๐๐๐ บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง “ มร. โนโบรุ อุเมดะ กับ การรักษ์โลก ” ชิงเงินรางวัล ๑๐, ๐๐๐ บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง “ มร. โนโบรุ อุเมดะ กับ การรักษ์โลก ” ชิงเงินรางวัล ๑๐, ๐๐๐ บาท

2 ประกาศผล สัปดาห์แรกของ เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๕๖ ณ สำนักงานกลาง องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ และเว็บไซต์ www.fio.co.th

3 เงื่อนไข • เป็นบทความประเภทวิชาการ หรือ ทั่วไป • ไม่สงวนสิทธิ์สำหรับพนักงาน อ. อ. ป. หรือ บุคคลภายนอก • สงวนสิทธิ์ งดการมอบรางวัล หากบทความไม่สามารถทำ คะแนนถึงเกณฑ์ ( ๘๐ คะแนน ขึ้นไป ) • จำนวนไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ เอ๔ • ส่งบทความพร้อม ชื่อ - สกุล จริง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อมาที่ umedaday203@yahoo.co m หลักเกณฑ์ • วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประกาศเกียรติคุณ มร. โนโบรุ อุเมดะ กับ การปลูก สร้างสวนป่า ๒. ก่อให้เกิดความตระหนักถึง ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม • หมวดการให้คะแนน ข้อละ ๒๐ คะแนน ( เต็ม ๑๐๐ คะแนน ) ๑. ความสอดคล้อง กับ ชื่อ เรื่อง ๒. ความสอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ ๓. ความไพเราะ หรือ การรู้จัก ใช้คำ ๔. ความน่าสนใจ ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง “ มร. โนโบรุ อุเมดะ กับ การรักษ์โลก ” ชิงเงินรางวัล ๑๐, ๐๐๐ บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google