งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ประเภท ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) นักเรียน ( ป. ๑ – ม. ๖ ) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นักศึกษา ( อุดมศึกษา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ประเภท ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) นักเรียน ( ป. ๑ – ม. ๖ ) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นักศึกษา ( อุดมศึกษา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ประเภท ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) นักเรียน ( ป. ๑ – ม. ๖ ) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นักศึกษา ( อุดมศึกษา ) อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ประชาชน ๙๗๐ ๑, ๑ ๗๐ ๑, ๗ ๗๐ ๘๗๐ ๑, ๐๐๐ ๑, ๒๐๐ ๑, ๘๐๐ ๙๐๐

2 ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ประเภท ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) นักเรียน ( ป. ๑ – ม. ๖ ) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นักศึกษา ( อุดมศึกษา ) อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ประชาชน ๓๗๐ ๕๗๐ ๗๗๐ ๓๗๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๔๐๐

3 ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ประเภท ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) นักเรียน ( ป. ๑ – ม. ๖ ) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นักศึกษา ( อุดมศึกษา ) อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ประชาชน ๓๗๐ ๗๗๐ ๕๗๐ ๓๗๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๔๐๐

4 ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ประเภท ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) นักเรียน ( ป. ๑ – ม. ๖ ) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นักศึกษา ( อุดมศึกษา ) อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ประชาชน ๓๗๐ ๗๗๐ ๕๗๐ ๓๗๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๔๐๐

5 ประเภทราย ๑ ปี ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) บุคคลทั่วไป ( อายุไม่เกิน ๖๐ ปี ) ผู้สูงอายุ ( อายุ ๖๐ ปีขึ้น ไป ) ประเภทราย ๑ เดือน ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ บุคคลทั่วไป ( อายุไม่เกิน ๖๐ ปี ) ผู้สูงอายุ ( อายุ ๖๐ ปีขึ้น ไป ) ๓, ๙ ๗๐ ๑, ๙ ๗๐ ๔, ๐๐ ๐ ๒, ๐๐ ๐ ๔๒๐ ๑๙๕ ๔๕๐ ๒๒๕

6 สถานที่ดำเนินการสมาชิกบุคคล ทั่วไป หมาย เหตุ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม - ค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์ - ค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์ * แบบรายวัน ** แบบรายเดือน ** แบบรายเดือนอาคารฝึกกล้ามเนื้อ ฟรี ๒๐ บาท ๒๐๐บาท ฟรี ๓๐ บาท ๒๐ บาท - ๓๐ บาท การเช่าตู้ล็อก เกอร์แบบราย เดือนต้องมีค่า ประกันกุญแจ ๑๐๐ บาท สนามเทนนิส - รอบเวลา ๐๖. ๓๐ – ๑๘. ๐๐ น. - รอบเวลา ๑๘. ๐๐ – ๒๒. ๐๐ น. ๘๐ บาท ๑๒๐ บาท ๑๖๐ บาท สระว่ายน้ำ - รอบเวลา ๐๖. ๓๐ – ๑๘. ๐๐ น. - รอบเวลา ๑๘. ๐๐ – ๒๐. ๓๐ น. - ค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์ * แบบรายวัน ** แบบรายเดือน ** แบบรายเดือน ๒๕ บาท ๓๐ บาท ๒๐ บาท ๒๐๐บาท ๕๐ บาท ๖๐ บาท ๒๐ บาท - การเช่าตู้ล็อก เกอร์แบบราย เดือนต้องมีค่า ประกันกุญแจ ๑๐๐ บาท


ดาวน์โหลด ppt ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ประเภท ค่าธรรมเนี ยม ค่า สมัคร รวมเงิน ( บาท / ปี ) นักเรียน ( ป. ๑ – ม. ๖ ) ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นักศึกษา ( อุดมศึกษา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google