งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4/3/2017 1:52 AM เทคนิคการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ eBay และอื่นๆ How to make money online เขมิกา รุ่งโรจน์วิสัย Online Business Consultant Email : kaemikha@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4/3/2017 1:52 AM เทคนิคการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ eBay และอื่นๆ How to make money online เขมิกา รุ่งโรจน์วิสัย Online Business Consultant Email : kaemikha@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4/3/2017 1:52 AM เทคนิคการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ eBay และอื่นๆ How to make money online เขมิกา รุ่งโรจน์วิสัย Online Business Consultant © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 How to make money online
4/3/2017 1:52 AM How to make money online © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 How to make money online
4/3/2017 1:52 AM How to make money online WEBSITE - own created -> f10shops.com - use template shop -> tarad.com © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

4 How to make money online
4/3/2017 1:52 AM How to make money online WEBSITE - own created -> f10shops.com - use template shop -> tarad.com Selling stuff online - eMarketplaces - > ebay.com, uamulet.com, pantipmarket.com , tarad.com etc - B2B marketplace -> taradb2b , alibaba … etc © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 How to make money online
4/3/2017 1:52 AM How to make money online WEBSITE - own created -> f10shops.com - use template shop -> tarad.com Selling stuff online - eMarketplaces - > ebay.com, uamulet.com, pantipmarket.com , tarad.com etc - B2B marketplace -> taradb2b , alibaba … etc Post Classifieds - post sale/rent/lease - post offer service and more …..etc © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

6 Website way to get earn Banner Affiliated , Banner Ad
4/3/2017 1:52 AM Website way to get earn Banner Affiliated , Banner Ad Affiliate programs © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

7 Website way to get earn Banner Affiliated , Banner Ad
4/3/2017 1:52 AM Website way to get earn Banner Affiliated , Banner Ad Affiliate programs CPC Revenue, CPM Revenue Selling own stuff © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

8 Website way to get earn Banner Affiliated , Banner Ad
4/3/2017 1:52 AM Website way to get earn Banner Affiliated , Banner Ad Affiliate programs CPC Revenue, CPM Revenue Selling own stuff Website Member fee Torrent Service © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 Website way to get earn Banner Affiliated , Banner Ad
4/3/2017 1:52 AM Website way to get earn Banner Affiliated , Banner Ad Affiliate programs CPC Revenue, CPM Revenue Selling own stuff Website Member fee Torrent Service Shopping Cart Service / Online shop …… etc © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

10 Banner Ad , Banner Affilates
4/3/2017 1:52 AM Banner Ad , Banner Affilates © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

11 Affiliate Programs - Hotel www.hotelthailand.com

12 Affiliate Programs - Hotel www.agoda.co.th

13 Affiliate Programs - Hotel www.r24.org

14 Affiliate Programs - Hotel www.ido24.com

15 Affiliate Programs - Hotel www.hotelthailand.com

16 Affiliate Programs www.clickbank.com

17 Affiliate Programs www.cj.com

18 Affiliate Programs www.linkshare.com

19 CPM Revenue ADSDAQ Value Click Media CPX Interactive Burst Media
4/3/2017 1:52 AM CPM Revenue ADSDAQ A new advertising exchange Value Click Media One of the largest and most effective online advertising networks CPX Interactive Online ad network Burst Media Internet advertising network Casale Media World’s fastest growing provider of online media solutions © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

20 CPC Revenue Google AdSense Yahoo! Publisher Network ABC Search AdBrite
Google’s CPC Network. Yahoo! Publisher Network Yahoo’s CPC Network. ABC Search Get paid per click by ABC. AdBrite Webmasters can buy and sell text ads based on their site’s topic area. Chitika The leading merchandising network for bloggers. Bidvertiser Pay per click advertising.

21 Selling own stuff www.f10shop.com

22 Selling own stuff www.winitcq.com

23

24 60,000.-

25

26 45,000.-

27 Website - member fee www.uamulet.com

28 www.uamulet.com ที่มาของรายได้ ราคาสมาชิกรายปี ราคา 1500 บาท
ออกใบรับประกันพระแท้องค์ละ 100 บาท ตัวกลางในการรับเงินชำระสินค้า ค่าบริการ 100 บาท ต่อครั้ง รับลงโฆษณาอื่นๆ

29 www.uamulet.com ที่มาของรายได้ ราคาสมาชิกรายปี ราคา 1500 บาท
ออกใบรับประกันพระแท้องค์ละ 100 บาท ตัวกลางในการรับเงินชำระสินค้า ค่าบริการ 100 บาท ต่อครั้ง รับลงโฆษณาอื่นๆ

30 21,222,000.- บาท www.uamulet.com 84,888,000.- บาท ที่มาของรายได้
ปัจจุบัน มีสมาชิก 56,592 คน รายได้คำนวณ จำนวนสมาชิก 56,592 x 1500 = 84,888,000.- บาท คิดรวมๆ แค่ 25% ของทั้งหมด จะมีรายได้อย่างน้อย 21,222,000.- บาท รายได้นี้ไม่ได้รวมรายได้ส่วนอื่น คิดประมาณการจากข้อมูลของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่

31 Website - member fee www.taradpra.com

32 www.taradpra.com ที่มาของรายได้ ราคาสมาชิก 3 เดือน = 1,800 บาท
ราคาสมาชิก 6 เดือน = 3,000 บาท ราคาสมาชิก 12 เดือน = 5,000 บาท รับลงโฆษณาอื่นๆ

33 www.taradpra.com ที่มาของรายได้ ปัจจุบัน มีร้านค้าสมาชิก 812 ร้าน
รายได้คำนวณ จำนวนร้านค้า สมาชิก คิดสมาชิกร้านค้าแค่ 3 เดือน จากทั้งหมด 815 x 1800 = 1,467,000.- บาท รายได้ประมาณการของปีนั้น อาจได้มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ ซึ่งยังมีรายได้อื่นๆ อีก รายได้นี้ไม่ได้รวมรายได้ส่วนอื่น คิดประมาณการจากข้อมูลของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่

34 Website – torrent service www.thailandtorrent.com

35

36

37 www.thailandtorrent.com ที่มาของรายได้ ราคาสมาชิก VIP = 1,000 บาท
= 1,289 x 1,000 = 1,289,000 บาท

38 Website – torrent service www.siambit.com

39 www.siambit.com ที่มาของรายได้ VIP 4,898 ราคาสมาชิก VIP = 1,000 บาท
= 4,898 x 1,000 = 4,898,000 บาท

40 Shopping Cart service /Online shop www.tarad.com

41 Shopping Cart service /Online shop www.weloveshopping.com

42 Shopping Cart service /Online shop www.readyplanet.com

43 Shopping Cart service /Online shop www.sabuyjaishop.com

44 Shopping Cart service /Online shop www.weloveshopping.com

45 Post Classified Service www.sanook.com

46 Post Classified Service www.pantipmarket.com

47 Post Classified Service www.plazathai.com

48 Post Classified Service www.thaionlinemarket.com

49 Selling Stuff online at marketplace service online
4/3/2017 1:52 AM Selling Stuff online at marketplace service online (online shop) …… etc © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

50

51 Shopping.co.th = Ebay.co.th

52

53 สำหรับผู้เริ่มขายใหม่
บริการหลักสูตร การเริ่มขายสินค้า บนอีเบย์ สำหรับผู้เริ่มขายใหม่

54 จำนวนสินค้า Shirt 32,264 ชิ้น ที่มาจากประเทศไทย

55 จำนวนสินค้า thai 51,975 ชิ้น ที่มาจากประเทศไทย

56 ตัวอย่างสินค้า ที่มาจากประเทศไทย

57 emarketplace online www.esty.com

58 emarketplace online www.ioffer.com

59 emarketplace online www.dawanda.com

60 emarketplace online www.love.li

61 emarketplace online www.alibaba.com

62 การรับชำระเงิน Taradpay Thaiepay Paysbuy Paypal Pay at post
Internet Banking

63 Question ? !!


ดาวน์โหลด ppt 4/3/2017 1:52 AM เทคนิคการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ eBay และอื่นๆ How to make money online เขมิกา รุ่งโรจน์วิสัย Online Business Consultant Email : kaemikha@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google