งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Business Model โมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Business Model โมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic Business Model โมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์เมทินี อาดัม

2 Electronic Business Model
รูปแบบหรือโมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจำแนกรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ของประเภทของผู้ซื้อและผู้ขาย การจำแนกรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย และกระบวนการในการจำหน่ายสินค้าและบริการ การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทจากตัวสินค้าและบริการ เกณฑ์การแบ่งโดยใช้ประเภทของรายได้ที่ธุรกิจนั้นจะได้รับ

3 การจำแนกรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ของประเภทของผู้ซื้อและผู้ขาย

4 Customer Customer to Customer: C2C เช่น eBay, Loot.com
Customer to Business: C2B เช่น priceline Customer to Government : C2G

5 Business Business to Customer: B2C เช่น www.amazon.com
Business to Business: B2B เช่น Business to Government: B2G

6 Government Government to Business : G2B Government to Customer : G2C
Government to Government : G2G

7 การจำแนกรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย และกระบวนการในการจำหน่ายสินค้าและบริการ

8 การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภท จากตัวสินค้าและบริการ

9 การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภท จากตัวสินค้าและบริการ
Physical Goods E-Commerce E-Retailing Financial Services E-Banking E-Investment E-Insurance

10 การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภท จากตัวสินค้าและบริการ
Leisure E-Entertainment and Recreation E-Travel Information Services E-Publishing E-Services

11 การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภท จากตัวสินค้าและบริการ
Personal Services E-Education & Training E-Health / Care Services Uncategorized E-Community E-Government

12 เกณฑ์การแบ่งโดยใช้ประเภทของรายได้ที่ธุรกิจนั้นจะได้รับ
ธุรกิจที่หารายได้จากค่าสมาชิก ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจที่หารายได้จากโฆษณา บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจตลาดประมูลออนไลน์ ธุรกิจตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม Productivity

13 ธุรกิจที่หารายได้จากค่าสมาชิก

14 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

15 ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

16 ธุรกิจที่หารายได้จากโฆษณา

17 บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

18 ธุรกิจตลาดประมูลออนไลน์

19 ธุรกิจตลาดประมูลออนไลน์

20 ธุรกิจตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

21 ธุรกิจตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

22 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม Productivity

23 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม Productivity

24 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม Productivity

25 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม Productivity


ดาวน์โหลด ppt Electronic Business Model โมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google