งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work Shop: Set Actor & Story

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work Shop: Set Actor & Story"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work Shop: Set Actor & Story

2 Work Shop: Set Actor & Story
ให้นักศึกษา ทำแฟ้ม Profile ประจำตัว เป็นแฟ้มกระดาษ ขนาด A4 แบบเจาะรู (ห้ามใช้แบบหนีบ) ที่หน้าปก เขียน ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา วิชา นท.3304 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และติดรูปถ่าย

3 สวย เท่ห์ แต่สุภาพ ห้ามใส่หมวก ห้ามใส่แว่นดำ
ปกแฟ้ม Profile นายสมชาย แสวงเพื่อน รหัส วิชา นท.3304 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ โทร facebook address ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน รูป 2" สวย เท่ห์ แต่สุภาพ ห้ามใส่หมวก ห้ามใส่แว่นดำ

4 Work Shop: Seek Desire ที่ คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 1 ให้เขียนบรรยาย 10
ความใฝ่ฝันของตนเอง ว่า... –ฝันอยาก ได้ อะไร หรือ –ฝันอยาก เป็น อะไร หรือ –ฝันอยาก เห็น /ยิน /สัมผัส อะไร 11 มี ต้นทุนชีวิต (ความรู้ ทักษะ สามารถ) แค่ไหน เพียงไร 12 กลัวอะไร ไม่ชอบอะไร 13 What-U-Dream? Can-U-Do? What's Your-Dark?

5 Work Shop: Scene Conflict
ที่ คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 2 ให้เขียนบรรยาย เมื่อต้องเผชิญหน้า หรือ ขัดแย้ง กับ สถานการณ์สมมุติ 20 กำหนดสถานการณ์ดังกล่าว มีระดับความรุนแรง จาก เบาไปหาหนัก 3 ระดับ 21 ความรู้สึก เมื่อต้องเผชิญกับ สถานการณ์นั้น ระดับ 1 – 2 – 3 จนถึง จุดแตกหัก (climax) 22 สถานการณ์ แต่ละระดับ แก้ปัญหา อย่างไร 23

6 Work Shop: Scene Conflict
นี่คือ สถานการณ์สมมุติ ที่ต้องเผชิญ (เลือก 1 ใน 3) (1) ถูกโจรจับเรียกค่าไถ่ (2) ถูกหวย รางวัลที่ 1 (3) ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ จนเข้าห้อง ICU เป็นตาย 50-50

7 Work Shop: Ending–Resolution
ที่ คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ให้บอกบทสรุป หรือ สิ่งที่ได้รับ หลังจาก ผ่านจุดแตกหักนั้นมาแล้ว 30 –ได้อย่าง เสียอีกอย่าง (ได้อะไร เสียอะไร) –สูญเสีย (สูญเสีย ใคร หรือ อะไร) –สมหวัง (อะไร อย่างไร) 31

8 Work Shop: Concept – Theme
ที่ คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ให้นำสถานการณ์ ในข้อ มาสรุป หาแนวคิด หรือ แก่นหลัก ของเรื่อง ความยาว 5 – 10 บรรทัด 40

9 Work Shop: Synopsis ที่ คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 5
ให้เขียนเรื่องย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 50 –จุดจบเรื่อง 51 –เริ่มเรื่อง 52 –กลางเรื่อง (เผชิญหน้า) 53 –จบเรื่อง 54

10 *ได้อย่าง เสียอีกอย่าง *สูญเสีย *สมหวัง
Work Shop: Outline ที่ คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 6 ให้ขยายเรื่องย่อ ให้เป็นโครงเรื่อง ความยาวไม่เกิน 4 หน้า A4 60 เริ่มเรื่อง ความยาว 10–20% ของเรื่อง –เปิดตัวละคร (อุปนิสัย ชอบ-ชัง ความใฝ่ฝัน) –จุดหักเห นำไปสู่การเผชิญหน้า 61 เดินเรื่อง ความยาว 70% ของเรื่อง –สถานการณ์ เผชิญหน้า ขัดแย้ง ระดับ –จุดแตกหัก (climax) แล้วหักเห ไปสู่จุดจบ 62 จบเรื่อง คลี่คลาย ความยาว 10–20% ของเรื่อง 63 *ได้อย่าง เสียอีกอย่าง *สูญเสีย *สมหวัง

11 Work Shop: Screenplay ที่ คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 7
ให้นำบทในข้อ 6. ไปขยาย (treatment) เป็นบททีวี/ภาพยนตร์ (1 หน้า = 1 นาที) มีส่วนประกอบดังนี้ –ฉาก: ภายนอก–ภายใน กลางวัน–กลางคืน –คำอธิบายฉาก (Mise-en-scene): ฉาก แสง แอ็คชั่น จังหวะ จุดยืน เสื้อผ้า หน้า ผม เสียง บรรยากาศ –ตัวละคร: บทแอ็คชั่น บทพูด –เปลี่ยนฉาก: Cut, Fade, Wipe, Dissolve 70

12 Work Shop: Concept – Theme
ที่ คำสั่ง ปฏิบัติ ขั้นที่ 5 50


ดาวน์โหลด ppt Work Shop: Set Actor & Story

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google