งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้เป็นผล หัวใจการ “เขียนเรื่องงานวิจัย” ให้ “สำเร็จ” กมล สุกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้เป็นผล หัวใจการ “เขียนเรื่องงานวิจัย” ให้ “สำเร็จ” กมล สุกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้เป็นผล หัวใจการ “เขียนเรื่องงานวิจัย” ให้ “สำเร็จ”
กมล สุกิน

2 คิดเป็น คิดถูก เขียนเป็น เขียนถูก ทำเป็น ทำถูก
คิดเป็น คิดถูก เขียนเป็น เขียนถูก ทำเป็น ทำถูก

3 สิ่งที่ต้องคิดเบื้องต้น ต้องตอบให้ได้
1. คิดเป็น / คิดถูก สิ่งที่ต้องคิดเบื้องต้น ต้องตอบให้ได้

4 คิดเป็น WHO ใครเขียน คุณ

5 คิดเป็น WHAT เขียนอะไร เรื่อง “งานวิจัย”

6 คิดเป็น WHERE เขียนที่ไหน เรื่องของคุณ เขียนเผยแพร่ ที่ไหน
หนังสื่อพิมพ์ วิทยุ ทีวี มือถือ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

7 คิดเป็น WHEN เขียนเมื่อไร หวังผลเมื่อไร: เดี๋ยวนี้ หรือ ระยะยาว

8 คิดเป็น WHY เขียนทำไม เขียนเอามันส์ เขียนเอาเท่ห์ เขียนเอาเงิน(เดือน)
เขียนเอาขั้น(ตำแหน่ง)ฯลฯ เขียนเพื่อใคร คนรัก เพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วมเครือข่าย แหล่งทุน สาธารณชนฯลฯ

9 คิดเป็น HOW เขียนอย่างไร ...... เริ่มต้นด้วยการฟังจนจบ
(อย่างง่วงน้อยที่สุด)

10 คิดเป็น WHO ใครเขียน คุณ WHAT เขียนอะไร เรื่อง “งานวิจัย” WHERE
เขียนที่ไหน เรื่องของคุณ เขียนเผยแพร่ที่ไหน หนังสื่อพิมพ์ วิทยุ ทีวี มือถือ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ WHEN เขียนเมื่อไร หวังผลเมื่อไร: เดี๋ยวนี้ หรือ ระยะยาว WHY เขียนทำไม เขียนเอามันส์ เขียนเอาเท่ห์ เขียนเอาเงิน(เดือน) เขียนเอาขั้น(ตำแหน่ง) ฯลฯ เขียนเพื่อใคร คนรัก เพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วมเครือข่าย แหล่งทุน สาธารณชนฯลฯ HOW เขียนอย่างไร ...... เริ่มต้นด้วยการฟังจนจบ (อย่างง่วงน้อยที่สุด)

11 คิดถูก คิดอย่าง “เป็นจริง”

12 คิดถูก จริงหรือ ที่... หรือที่จริง คือ... เราไม่เหมาะกับ การเขียน
Who? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง คือ... เราไม่เหมาะกับ การเขียน เราแค่ไม่เคยเขียน

13 คิดถูก จริงหรือ ที่... หรือที่จริง งานวิจัยเราไม่น่าสนใจ
What? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง งานวิจัยเราไม่น่าสนใจ เราไม่เคยทำมันให้น่าสน คงไม่มีคนสนใจงานวิจัยเรา เราไม่เคยสนใจทำให้ใครรู้จักงานวิจัยเรา งานวิจัยเราไม่สำคัญเท่าไรกับสาธารณะ เราประเมินความสำคัญงานวิจัยเราต่ำไป / แคบไป

14 คิดถูก จริงหรือ ที่... หรือที่จริง เขียนลงที่ไหนก็เหมือนกัน
Where? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง เขียนลงที่ไหนก็เหมือนกัน ลงที่ไหน จะบอกว่าควรเขียนที่ไหน เขียนลงที่ไหน คนอ่านก็เหมือนกัน ลงที่ไหน จะบอกว่าคนอ่านคือใคร

15 คิดถูก จริงหรือ ที่... หรือที่จริง คือ... เขียนลงเมื่อไรก็เหมือนกัน
When? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง คือ... เขียนลงเมื่อไรก็เหมือนกัน ลงเมื่อไร จะบอกว่า เราควรเขียนอย่างไร

16 คิดถูก จริงหรือ ที่... หรือที่จริง เราไม่เขียน คนอื่นก็เขียนอยู่ดี
Why? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง เราไม่เขียน คนอื่นก็เขียนอยู่ดี เราไม่เขียน ก็จะไม่มีใครเขียนเลย เราไม่มีหน้าที่เขียน การเขียนเป็นหน้าที่ของทุกคน เราไม่เขียน ก็ไม่มีใครตาย เราไม่เขียน โลกก็ไม่แตกวันนี้ อาจมีใครตาย หากเราไม่เขียน เราไม่เขียน โลกอาจจะแตกวันพรุ่งนี้

17 คิดถูก จริงหรือ ที่... หรือที่จริง เราเขียนไม่ได้ เราไม่ได้เขียน
How? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง เราเขียนไม่ได้ เราไม่ได้เขียน ไม่ใช่ทุกคนที่เขียนได้ ไม่มีใคร เขียนไม่ได้ คนเขียนได้ดีเพราะมีพรสวรรค์ ทุกคนที่เขียนได้ดี เพราะมีพรแสวง และประสบความสำเร็จในการที่จะ คิด/เขียน/ทำ อย่าง เป็น/ถูก

18 จะเขียนเรื่องมดให้ได้ดี
ต้องเห็นป่าทั้งป่า


ดาวน์โหลด ppt เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้เป็นผล หัวใจการ “เขียนเรื่องงานวิจัย” ให้ “สำเร็จ” กมล สุกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google