งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สตอรี่บอร์ด (Story board)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สตอรี่บอร์ด (Story board)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สตอรี่บอร์ด (Story board)

2 ความหมายของสตอรี่บอร์ด
สตอรี่บอร์ด (Story Board) คือ การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง เป็นการสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว รายละเอียดที่ควรมีใน Storyboard ได้แก่ คำอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ (ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ)

3 หลักการเขียนสตอรี่บอร์ด
รูปแบบของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนภาพกับส่วนเสียง

4 สิ่งสำคัญที่อยู่ภายในสตอรี่บอร์ด
ตัวละครหรือฉาก มุมกล้อง เสียงการพูด

5 ขั้นตอนการทำ Story Board
1.วางโครงเรื่องหลัก แนวเรื่อง ฉาก เนื้อเรื่องย่อ Theme/แก่น ตัวละคร

6 ขั้นตอนการทำ Story Board
2. ลำดับเหตุการณ์คร่าว ๆ ต้องหา จุด Climax ของเรื่องให้ได้ จะเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุด

7 ขั้นตอนการทำ Story Board
3. กำหนดหน้า 4. แต่งบท ควรเขียนบทพูดและบทความคิดที่จะใช้เขียนลงในหนังออกมาโดยละเอียด 5. ลงมือเขียน Story Board

8 แบบฟอร์มการเขียนสตอรี่บอร์ดแบบต่างๆ

9 แบบฟอร์มการเขียนสตอรี่บอร์ดแบบต่างๆ

10 แบบฟอร์มการเขียนสตอรี่บอร์ดแบบต่างๆ

11 องค์ประกอบการถ่ายภาพ
การจัดองค์ประกอบภาพ คือ การจัดองค์ประกอบภาพที่มีวัตถุสิ่งของครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อความ หมายถึงผู้รับได้ถูกต้องตรงกับเจตนาของผู้สื่อ การจัดองค์ประกอบภาพ ในที่นี้ จะกล่าวถึงการจัดองค์ประกอบภาพอยู่ 10 ลักษณะ คือ

12 องค์ประกอบการถ่ายภาพ
1.รูปทรง (Form) 6.ฉากหลัง 2.มิติ รูปร่างลักษณะ 7.กฏสามส่วน 3.ความสมดุลที่เท่ากัน 8.เส้นนำสายตา 4.ความสมดุลที่ไม่เท่ากัน 9.เน้นด้วยกรอบภาพ 5.ฉากหน้า 10.เน้นรูปแบบซ้ำซ้อน

13 การถ่ายภาพในระยะต่างๆ
ECU (Extreme Close up) ขนาดภาพใกล้สุด ๆ

14 การถ่ายภาพในระยะต่างๆ
CU (Close up) ขนาดภาพใกล้

15 การถ่ายภาพในระยะต่างๆ
MCU (Medium Close up) ขนาดภาพปานกลางใกล้

16 การถ่ายภาพในระยะต่างๆ
MS (MIDIUM SHOT) ขนาดภาพปานกลาง

17 การถ่ายภาพในระยะต่างๆ
MLS (MEDIUM LONG SHOT) ขนาดภาพปานกลางไกล

18 การถ่ายภาพในระยะต่างๆ
LS (LONG SHOT) ขนาดภาพไกล

19 การถ่ายภาพในระยะต่างๆ
ELS (EXTREME LONG SHOT) เป็นภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์กว้าง

20 มุมมองภาพ มุมสูง (High Angle)

21 ภาพมุมระดับสายตา (Eye Level Angle)
มุมมองภาพ ภาพมุมระดับสายตา (Eye Level Angle)

22 มุมมองภาพ ภาพมุมต่ำ (Low Angle)


ดาวน์โหลด ppt สตอรี่บอร์ด (Story board)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google