งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทดลองสมัครฟรี ! Welcome www.shoppingmall21.com Welcome www.shoppingmall21.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทดลองสมัครฟรี ! Welcome www.shoppingmall21.com Welcome www.shoppingmall21.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทดลองสมัครฟรี ! Welcome www.shoppingmall21.com Welcome www.shoppingmall21.com

3 ค่าบริการแรกเข้า และค่าบริการรายเดือน เพียงเดือนละ 350 บาท เท่านั้น ค่าบริการแรกเข้า และค่าบริการรายเดือน เพียงเดือนละ 350 บาท เท่านั้น

4 1. ค่าคอมมิชชั่นจากการ แนะนำร้านค้า สิทธิประโยชน์ที่คุณจะ ได้รับเมื่อ Active สิทธิประโยชน์ที่คุณจะ ได้รับเมื่อ Active 2. ค่าบริการรายเดือน

5 300 บาท 1. ค่าคอมมิชชั่นจากการ แนะนำร้านค้าออนไลน์ 1. ค ่าคอมมิชชั่นจากการ แนะนำร้านค้าออนไลน์ 300 บาท ต่อร้านค้าที่คุณ แนะนำได้ในเดือนแรก

6 2. ค่าบริการ รายเดือน 2. ค ่าบริการ รายเดือน 1. จาก ลูกทีม 6 0 บาท ต่อร้านค้า 2. จาก หลานทีม 4 0 บาท ต่อร้านค้า 3. จาก เหลนทีม 150 บาท ต่อร้านค้า

7 ภาพตัวอย่าง ผังองค์กร ค่าบริการแรก เข้า และค่าบริการรายเดือน ภาพตัวอย่าง ผ ังองค์กร ค ่าบริการแรก เข้า และค่าบริการรายเดือน ลูกทีม X 60 บาท หลานทีม X 40 บาท เหลนทีม X 150 บาท

8 ชั้น ลูก 5X3 5 25 125 หลาน เหลน 10X3 10 100 1,000 15X3 15 225 3,375 20X3 20 400 8,000 รวม 155 1,1103,6158,420 บาท 20,05 0 154,6 00 516,1 50 1,217, 200 ตัวอย่าง รายได้ และแบบ ทวีคูณ

9 ทำอย่างไรจึงจะมีรายได้เดือน ละ 1 ล้านบาท ทำอย่างไรจึงจะมีรายได้เดือน ละ 1 ล้านบาท 1. คุณต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมี รายได้เดือนละ 1 ล้านบาทจริงๆ 1. คุณต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมี รายได้เดือนละ 1 ล้านบาทจริงๆ 2. หาคนที่ต้องการ มีรายได้เดือนละ 1 ล้านบาท ให้เจออย่างน้อย 20 คน 2. หาคนที่ต้องการ มีรายได้เดือนละ 1 ล้านบาท ให้เจออย่างน้อย 20 คน 3. สอนหรือแนะนำคนของคุณ 20 คน ให้ทำ ข้อที่ 2 และ 3 เหมือนกับคุณ 3. สอนหรือแนะนำคนของคุณ 20 คน ให้ทำ ข้อที่ 2 และ 3 เหมือนกับคุณ

10

11


ดาวน์โหลด ppt ทดลองสมัครฟรี ! Welcome www.shoppingmall21.com Welcome www.shoppingmall21.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google