งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chart of Company TDG AD ADB CM บริษัท ทีดีจี สภากาแฟ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chart of Company TDG AD ADB CM บริษัท ทีดีจี สภากาแฟ จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chart of Company TDG AD ADB CM บริษัท ทีดีจี สภากาแฟ จำกัด
TDG Coffeehouse Forum Co., Ltd. TDG AD ADB CM AD เป็นแฟรนไชส์ จังหวัด + เขต 101 แห่ง สภากาแฟ จังหวัด/เขต ADB เป็นแฟรนไชส์ อำเภอ 636 แห่ง สภากาแฟ อำเภอ CM (Coffeehouse Member ) เป็นสมาชิกที่รับรองจากสมาชิกกันเอง

2 *** ผลประโยชน์ Commission 3% ของราคาซื้อขายจริง ***
ผลประโยชน์ที่จะได้รับถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน 1 ส่วนบริษัท TDG 20% AD 40% 20% 1 ส่วนติดขาย 1 ส่วนติดซื้อ TDG,AD,ADB % CM 30% TDG,AD,ADB 20% CM 70% CM แนะนำ 10% ADB 20% *** ผลประโยชน์ Commission 3% ของราคาซื้อขายจริง ***

3 ตัวอย่าง CM006 นำที่ดินที่พัทยาเข้ามาฝากขายที่สาขาศรีราชา(ADB) จ. ชลบุรี (AD) เสนอขาย ในระยะเวลา 6 เดือน โดยมี CM099 เข้าไปนั่งทานกาแฟและสอบถามข้อมูลที่สาขาลาดยาว (ADB) อยู่ในเขตจตุจักร(AD) ผลประโยชน์จะแบ่งออกเป็น (ที่ดิน 1M฿ ราคารวม 10M ฿) ดังนั้น ค่า com. 3% = 300,000 บาท แบ่งเป็น 3 ส่วนๆ ละ 100,000 บาท CM ผู้แนะนำสมาชิก ได้ 10% ของ 1 ส่วนติดขาย = 9,500 บาท CM ผู้เอามาขาย ได้ 70% ของ 1 ส่วนติดขาย = 66,500 บาท ADB ศรีราชา ผู้รับข้อมูล ได้ 20% ของ1ส่วนติดขาย = 19,000 บาท AD ชลบุรี ผู้ตรวจสอบเอกสาร ได้ 40% ของ 1 ส่วนบริษัท = 38,000 บาท ADB พัทยา ผู้ช่วยตรวจสอบเอกสาร ได้ 20% ของ 1ส่วนบริษัท = 19,000 บาท TDG สภากาแฟ ผู้บริหารจัดการได้ 20% ของ 1 ส่วนบริษัท = 19,000 บาท AD จตุจักร ผู้โอนผลประโยชน์ ได้ 20% ของ 1 ส่วนบริษัท = 19,000 บาท ADB ลาดยาว ผู้เอื้อความสะดวก ได้ 70%ของ 1 ส่วนติดซื้อ = 66,500 บาท CM ผู้เข้ามาซื้อ ได้ 30% ของ 1 ส่วนติดซื้อ = 28,500 บาท

4 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง
นายหน้าแบบเก่า VS นายหน้าแบบใหม่(TDG สภากาแฟ) นายหน้าแบบใหม่ (TDG สภากาแฟ) แบ่งผลประโยชน์ 3 ส่วน (1.ติดส่วนซื้อ 2.ติดส่วนขาย 3.ส่วนบริษัท)บริษัทช่วยในการจัดสรรและAD ติดชื้อจะโอนเข้า บ/ช ให้กับทุกฝ่าย ไม่สามารถหลอกลูกค้าได้เพราะบริษัทควบคุม ตรวจสอบเอกสาร, มีสัญญานายหน้าหรือมอบอำนาจ( 6 เดือน ) ตรวจสอบที่ได้จาก Google Earth, ภาพถ่ายดาวเทียม, รูปถ่าย, Clip VDO และ GPS นำทาง ขยายหาลูกค้าได้กว้างและรวดเร็ว ได้ราคา เพราะ เป็นเพราะมีหนึ่งเดียวในโลก มีธนาคารรองรับและสนับสนุนหลายแห่ง บริษัทดูแลเรื่องการจ่ายภาษีและค่าโอน รวมถึงหักณ.ที่จ่ายจะได้ไม่มี ปัญหาย้อนหลัง ผู้ขายหรือติดขายได้ทอน 70% ของ 1 ส่วนขาย ผู้ซื้อหรือติดซื้อรับส่วนลด 30% ของ 1 ส่วนซื้อ รายได้เสริม 10% ให้กับ CM ผู้แนะนำ CM นายหน้าแบบเก่า แบ่งผลประโยชน์เป็น 2 ส่วน ( ติดซื้อกับติดขาย) จัดสรรกันเองทำให้ไม่ไว้ใจกัน มีปัญหาตลอด หลอกลูกค้า, หลอกกันเอง, เพื่อขายให้ได้ หลวมเรื่องเอกสาร นายหน้านำพาและให้ข้อมูลผิด ๆ หรือข้อมูลเฉพาะทางบวก หาลูกค้ายากส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ ถูกกดราคา กว่าจะให้ธนาคารเดินเรื่องก็นานเพราะยังไม่เคยติดต่อเลย ชอบหลบภาษี (แจ้งไม่ตรงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน) มีผลต่อเนื่องโดนภาษีย้อนหลัง ผู้ขายจ่ายเต็ม Commission ผู้ซื้อโดนบวก

5 CM (Coffeehouse Member)
CM (Coffeehouse Member) คือ สมาชิกที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทหรือเพื่อนร่วมงาน สมาชิกรับรองกันเอง ก็เพื่อการจัดการและยอมรับหลักการของบริษัท ให้ง่ายขึ้น สมัครที่ ADหรือ ADBหรือTDG Coffeehouse Forum Co., Ltd. ได้เท่านั้นโดยต้องมีผู้แนะนำอย่างเดียว รีบสมัครด่วน 10,000 ท่าน แรก ฟรี.. หลังจากนั้น จะเก็บค่าสมาชิก 9,999 บาท คุณสมบัติของ CM บุคคลที่ชอบเรียนรู้และเอาใจใส่ในเรื่องเทคโนโลยี บุคคลที่ต้องการหารายได้เสริม (อาจจะเป็นหลักก็ได้) บุคคลที่มีที่ทางมากหรือรู้จักกับคนหมู่มาก บุคคลดี มีศีลธรรม รายได้ CM [Coffeehouse Member] 1. CM แนะนำ CM ได้ 10% ของ 1 ส่วนติดขาย 2. ค่า Commission 30% ของ 1 ส่วนติดซื้อ 3. ค่า Commission 70% ของ 1 ส่วนติดขาย สิทธิ์ประโยชน์ CM [Coffeehouse Member] 1. ได้ GPS 1 ตัว ราคา 5,000 บาท 2. ได้อบรม 1 วัน (ที่ดินและการใช้ GPS) 3. ได้สิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆ พิเศษจากเพื่อน CM 4. ได้ธุรกิจจาก TDG (ซื้อ – ขาย - คน) เป็นรายได้เสริม 5. ได้เพื่อนดีๆ มากมาย

6 AD (Authorized Dealer)
บริษัท TDG สภากาแฟให้เป็นเฟรนไชส์ โดยจะแบ่งพื้นที่การดูแล จากรหัสไปรษณีย์ โดยจะแบ่งเป็น 75 จังหวัด 26 เขต รวมเป็น 101 สาขา ซึ่ง AD จะได้ 1 สาขาต่อ 1 จังหวัดในระยะ 3 ปี รายได้ AD [จังหวัด/เขต] 1. ขายแฟรนไชส์ให้ ADB 20,000 บาท/ 1ปี/แห่ง 2. CM แนะนำ CM ได้ 10% ของ 1 ส่วนติดขาย 3. ค่า Commission 20% ของ 1 ส่วนบริษัทติดซื้อ 4. ค่า Commission 60% ของ 1 ส่วนบริษัทติดขาย 5. ค่า ผงเมล็ดกาแฟ 10% (เพื่อเป็นค่าดำเนินการส่งต่อให้ ADB) 6. ขายกาแฟร้อน-เย็นแก้วละ 25 บาท 7. ค่าเช่า GPS นำทาง 200 บาท/4 ช.ม. 8. ค่าทำบัตรสมาชิก 100 บาท 9. ค่าสมาชิก CM 9,999 บาท ต่อคน รายจ่าย AD [จังหวัด/เขต] 1. ค่าแฟรนไชส์ของ AD 250,000 บาท ต่อ 3ปี 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในร้านกาแฟ 100,000 บาท 3. ค่าComputer, Scanนิ้วมือและ GPS 100,000 บาท 4. ค่าขยายแฟรนไชส์ ADB 10% ของแฟรนไชส์/ปี ** หลังจากสมาชิกเกิน 10,000 คนแล้ว จะเก็บค่า สมัครสมาชิกเมื่อได้รับแล้วช่วยหัก 1,000 บาทรวมส่ง ทุกเดือนให้กับบริษัทเพื่อการดำเนินการ Promotion ต่อไป **

7 การแต่งตั้ง AD TDG สภากาแฟ ความพร้อม ความสามารถ ความเป็นไปได้
ในการพิจารณาแต่งตั้ง AD จะต้องจัดแผนการดำเนินงานให้ทาง TDG พิจารณา ว่าจะขยายงานและทำ Planning อย่างไร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ADB (Authorized Dealer Branch)
ADB (Authorized Dealer Branch) คือ บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก AD (Authorized Dealer) โดยการสมัครเป็นเฟรนไชส์ โดยจะแบ่งพื้นที่การดูแล จากรหัสไปรษณีย์ จะแบ่งเป็นอำเภอในแต่ละจังหวัด รวมเป็น 636 สาขา โดยทางบริษัทจะแนะนำให้ AD ไปแต่งตั้ง ADB เองโดยให้สิทธิ์ โดยตรงทำสัญญาทุกปี ซึ่ง ADB จะช่วย AD ได้มาก ถ้าขยายได้เต็มพื้นที่ตาม กำหนด (ขยายคุมพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทย) ทางบริษัทจะดูแลกฎเกณฑ์ทั้งหมด ADB จะได้ 1 สาขาต่อ 1 อำเภอ เท่านั้นในระยะเวลา 1 ปี ** กรุงเทพฯ ไม่ควรมี ADB หรือมีก็น้อยไว้ เพราะ AD สามารถดูแลเขตของตัวเองได้ ** รายได้ ADB [อำเภอ] 1. CM แนะนำ CM ได้ 10% ของ 1 ส่วนติดขาย 2. ค่า Commission 20% ของ 1 ส่วนติดขาย 3. ค่า Commission 70% ของ 1 ส่วนติดซื้อ 4. ขายกาแฟร้อน-เย็น แก้วละ 25 บาท 5. ค่าเช่า GPS นำทาง 200 บาท/4ช.ม. 6. ค่าทำบัตรสมาชิก 100 บาท 7. ค่าสมาชิก CM 9,999 บาท ต่อคน รายจ่าย ADB [อำเภอ] 1. ค่าแฟรนไชส์ของ ADB 20,000 บาท (ต่อปี) 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในร้านกาแฟ 100,000 บาท 3. ค่า Computer, Scan นิ้วมือ และ GPS 70,000 บาท ** หลังจากสมาชิกเกิน 10,000 คนแล้ว จะเก็บค่า สมาชิกเมื่อได้รับแล้ว ช่วยหัก 1,000 บาทนำส่งทุกเดือน ทางบริษัทจะใช้ในการดำเนินการ Promotion ต่อไป **

9 การแต่งตั้ง ADB AD TDG ความพร้อม ความสามารถ ความเป็นไปได้ แนะนำ

10 จดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ข้อดีของระบบ TDG สภากาแฟ
1 . เป็นบริษัทแฟรนไชส์นายหน้าค้าที่ของคนไทยรายแรก 2 . เป็นบริษัทรับสมาชิกจริงเพราะมีการอบรมและคัดเลือก 3 . จัดสรรผลประโยชน์ใหม่เรื่องของนายหน้าให้เป็นระบบ (โอนเข้า บ/ช) 4 . งานของนายหน้าน้อยลง 5 . ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อหาเส้นรุ้ง,แวง ดูภาพถ่ายดาวเทียมและใช้ GPS นำทาง 6 . เขียน Program เข้ามารวบรวมให้เป็นหลักการเดียวกันเหมือนกับการประกอบ ชิ้นส่วนรถยนต์ 7 . ช่วยชาติเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย ค่าภาษีที่ดิน ค่าโอนรวมถึงค่านายหน้า(หัก ณ. ที่จ่าย) 8 . ช่วยสังคมลดปัญหานายหน้าทะเลาะกันไม่เข้าใจกันระแวงซึ่งกันและกัน 9 . ช่วยให้คนขายที่ดินไม่ต้องจ่ายเต็มแต่ยังมีเงินทอน 70% ของ 1 ส่วนติดขาย 10 . ช่วยให้คนซื้อไม่โดนบวกแต่ยังได้ส่วนลด 30% ของ 1 ส่วนติดซื้อ 11 . ช่วยให้คนมีรายได้เสริมแบบง่าย ๆ โดยการแนะนำระบบของบริษัทฯ 12 . ขยายไปต่างประเทศดึงเงินตราเข้าบ้านเราและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt Chart of Company TDG AD ADB CM บริษัท ทีดีจี สภากาแฟ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google