งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปลี่ยนชีวิต. ให้ยิ้มได้. กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปลี่ยนชีวิต. ให้ยิ้มได้. กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลี่ยนชีวิต. ให้ยิ้มได้. กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่
เปลี่ยนชีวิต....ให้ยิ้มได้ กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่ เลือกอนาคตที่มั่นคง และโอกาสของการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น สมัครเป็นตัวแทนในโครงการ TIP Smart Agent

2 เปลี่ยนชีวิต....ให้ยิ้มได้
งานที่สร้างรายได้ทันทีเมื่อเริ่มงาน  ขยายงานได้ในทุกพื้นที่ สร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด            มีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น  บริหารงานอย่างเป็นอิสระ ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำที่มีความมั่นคง

3 เหตุผลที่ต้องสมัครเป็นตัวแทน กับทิพยประกันภัย
รับผลตอบแทนสุดพิเศษ สร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ประจำ ประหยัดค่าเบี้ย ซื้อประกันภัยได้ในราคาทุน บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินสูง ไม่ต้องกังวลกับการไม่ได้รับผลตอบแทน มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสนองกับความต้องการทุกกลุ่ม สร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ฝึกอบรมและรับข้อมูลข่าวสารประกันภัยฟรี สะดวกสบายและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยการขายประกันผ่านระบบ Web sale ที่สามารถพิมพ์กรมธรรม์ได้ทันที ดูแลการสอบรับใบอนุญาตตัวแทนอย่างครบวงจร* * ตั้งแต่วันนี้ -31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4 เหตุผลที่ต้องสมัครเป็นตัวแทน กับทิพยประกันภัย
ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยภาครัฐและมีเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลาย

5 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ อาทิ ประเภท 1 ,ประเภท 3 ,ประเภท 5 [2+3+] ประกันอัคคีภัย ที่อยู่อาศัย, แบบปกติ ,แบบพิเศษ Household, SME แบบพิเศษ, Tip’s Home Services ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ความรับผิดของผู้ขนส่ง สินค้าที่ขนส่งในประเทศ สินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ ตัวเรือและเครื่องจักร ประกันภัยเบ็ดเตล็ด IAR,CAR สุขภาพ เดินทาง อุบัติเหตุ ฯลฯ

6 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
อัตราผลตอบแทน ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ 12% ภาคสมัครใจ 18% ประกันอัคคีภัย 23% ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 13% ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 18%

7 บริการที่ท่านจะได้รับ
คู่มือสำหรับตัวแทนทิพย Webboard พูดคุยกับทีมงานทิพยและตัวแทนทิพย ระบบ Websale อันทันสมัยที่สามารถพิมพ์กรมธรรม์ให้กับลูกค้าทันที ฝึกอบรมและรับข้อมูลข่าวสารประกันภัยฟรี ทีมงานทิพยที่พร้อมให้บริการตัวแทนอย่างมืออาชีพ

8 สร้างรายได้ง่ายๆ มอบกรมธรรม์ให้ลูกค้า นำเสนอขาย บันทึกข้อมูลการขาย
และรับผลตอบแทนทันที บันทึกข้อมูลการขาย ผ่านระบบ Websale

9 สมัครเป็นตัวแทนทิพยวันนี้
ง่ายๆ..เพียง 1.มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯกำหนด 2.เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร 3.กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร

10 1.มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ....ดังนี้
1.มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้ บรรลุนิติภาวะ มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย มีหลักประกันตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนด

11 2.เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ...ดังนี้
2.เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ ใบสมัครตัวแทนตามแบบฟอร์มของบริษัท ฯ สำเนาบัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ รูปถ่าย 1 นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 5 ใบ ค่าธรรมเนียมในการสอบรับใบอนุญาตตัวแทนตามพรบ.ประกันวินาศภัย 2535

12 3.กรอกข้อมูลลงใน ใบสมัครตัวแทน
สมัครทันที หรือ

13 การค้ำประกัน หรือ หรือ เงินฝากค้ำประกัน
กรณีอยู่ในกทม.-บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 100,000 บาท กรณีอยู่ในตจว.- บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาที่บริษัทกำหนด 100,000 บาท บุคคลค้ำประกัน (อายุไม่เกิน 60 ปี) ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ5ขึ้นไป หรือ ข้าราชการตำรวจ ทหารชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชนที่มีรายได้ประจำเกินกว่า 20,000 บาทต่อเดือน และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เงินสด (Pre-paid) วางเงินสดตามวงเงินที่ต้องการ(กำลังปรับปรุงระบบให้รองรับ) หรือ หรือ

14 ความสำเร็จรออยู่


ดาวน์โหลด ppt เปลี่ยนชีวิต. ให้ยิ้มได้. กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google