งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RFID Application Acentech(Thailand).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RFID Application Acentech(Thailand)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RFID Application Acentech(Thailand)

2 Access Control Standalone Multi Door LF-HF

3 RS485 RS232 RS232 RS232/485 Converter Server Card Issuer CCCTV Printer Access Controller Reader Wiegand44 Wiegand44 HUB Sub Controller Sub Controller TCP/IP TCP/IP RS485 RS485 RS485 RS485 Access Controller Sub Controller Sub Controller Other Controller Access Controller Single Door Multi Doors Time Attendance Patrol Consumer Wiegand26 Wiegand26 Fingerprint + Card Reader Reader

4

5 Animal Tracking LF-UHF

6 CAT MATE – CAT FLAP

7 Asset Identification and Tracking

8 Automatic Weighing RFID Reader RFID Tag

9 Baggage Tag

10 Car Parking

11 Contactless Payment นวัตกรรมการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลสามารถใช้แทนเงินสดในการชำระค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าต่างๆ โดยบัตรสามารถซื้อได้ด้วยเงินสดและนำไปใช้จ่ายในมูลค่าเงินของบัตรนั้น ซึ่งสามารถนำไปเติมเงินเพิ่มเติมในมูลค่าที่ต้องการเมื่อเงินที่มีอยู่ในบัตรหมด เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ชอบการจับจ่ายในชีวิตประจำวันที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก

12 Container Management

13 Reader Location # 1 Reader 220 VAC Antenna Cables COM to Asset Manager

14 Reader Location #2 220 VAC Reader Antenna Cable COM to Asset Manager

15 Reader Location #3 Antenna Cable 220 VAC Reader COM to Asset Manager

16 System Architecture Access Lane Dock Doors to Rail Office
Communication Cable Reader Location #2 Dock Doors (Large Doors) Location #1 Access Lane to Rail Asset Manager Telephone Line 220 VAC Office Antenna Antenna Cable Location #3 (Small Door)

17 Counterfeit

18 Electronic Article Surveillance

19 Electronic Toll Collection

20 Gold & Jewellery Stores

21 Hospital Patient Tracking

22 Inventory Management

23 Library Management

24 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
Logistic Management บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง

25 Load BG Process โรงงาน 3 OUT Out IN สะพาน เลขโรงงาน
ป้อมยาม Load BG Process x xx PAR โรงงาน 3 OUT Station 3 Gate In Load BG Load BK 301BK x xx GI 301BG Station 4 Weight OUT Out 301WBO OFFICE Station 1 x xx PAR x xx GI x xx DSC (1) x xx CSC (1) x xx WBI (2) x xx BG (3) x xx BK (3) x xx WBO (4) 101DSC 101CSC Station 2 IN Weight IN 301WBI x xx DSC สะพาน เลขโรงงาน เลขเครื่อง Computer

26 Load BK Process โรงงาน 3 OUT ติด Seal Out IN สะพาน เลขโรงงาน
ป้อมยาม Load BK Process x xx PAR โรงงาน 3 OUT Station 3 Gate In Load BG Load BK 301BK x xx GI 301BG Station 4 ติด Seal 301SEA Weight OUT Out 301WBO OFFICE Station 1 x xx PAR x xx GI x xx DSC (1) x xx CSC (1) x xx WBI (2) x xx BG (3) x xx BK (3) x xx SEA (4) x xx WBO (5) 101DSC 101CSC Station 2 IN Weight IN 301WBI x xx DSC สะพาน เลขโรงงาน เลขเครื่อง Computer

27 โรงงาน 3 OUT OUT IN Office ป่ามะม่วง Weight IN/OUT _ _BK _ _DSC _ _DSC
_ _CSG _ _DSC _ _DSC _ _CSG _ _BG _ _DSC SERVER RFID _ _BG _ _BK OUT _ _BG _ _BK โรงงาน 3 _ _BK OUT _ _WBI _ _WBO _ _BG _ _WBI _ _WBO _ _WBI _ _WBO _ _WBI _ _WBO IN Weight IN/OUT

28 Pallet Management

29 Manufacturing and Assembly

30 Patrol Management

31 Ticketing

32 Tracking and Positioning
Microwave Reader Locator Active Tag

33 Transportation Management

34 Visitor Management กล้องจับภาพ เครื่องอ่านบัตร จอแสดงผล เครื่องพิมพ์
แป้นพิมพ์ข้อมูล เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ช่องคืนบัตร

35 Mitsubishi Motor Works
Vehicle Tracking Mitsubishi Motor Works

36


ดาวน์โหลด ppt RFID Application Acentech(Thailand).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google