งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบจำแนกโดยคลื่ความถี่วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่นนานาชาติ
นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อที่นำเสนอ บทนำ ความคืบหน้าของโครงการ Web Application Demo

3 บทนำ Timing System – Manual Timing System – Sensor
ข้อดี สามารถได้เวลาที่ถูกต้อง ข้อเสีย ต้องใช้คนจำนวนมาก, การจัดการยุ่งยาก Timing System – Sensor ข้อดี ลดจำนวนคนในการจับเวลา ข้อเสีย คนวิ่งเข้าจำนวนมากแล้วจะทำให้ไม่สามารถจับเวลาจริงได้ Timing System – Automatic(RFID) ข้อดี มีความเป็นอัตโนมัติ, สามารถระบุถึงแต่ละนักวิ่งได้ ข้อเสีย เวลาที่ได้เป็นเวลาโดยประมาณ

4 บทนำ Khon Kaen Marathon RFID System เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว
ครั้งที่ 1,2 ใช้แบบ Manual ครั้งที่ 3,4,5 นำเทคโนโลยี RFID มาใช้งาน (LF) RFID System ระบบเช่า ไม่มีความเป็นเจ้าของและต้องเสียเงินจำนวนมากทุกปี ระบบที่พัฒนา สามารถนำใช้กับมาราธอนที่ใดก็ได้ ลดต้นทุน (UHF)

5 บทนำ ต้นทุนระบบเช่า 2549 ใช้งบประมาณทั้งหมด 1.5 ล้านบาท
ใช้งบประมาณทั้งหมด 1.5 ล้านบาท ใช้งบประมาณทั้งหมด 1.2 ล้านบาท ใช้งบประมาณทั้งหมด 8 แสนบาท กรณี Tag สูญหาย จะต้องจ่ายค่าสูญหาย หน่วยละ 500 บาท ซึ่งเกิดขึ้น 20 – 30% ต่อครั้ง

6 บทนำ Ultra High Frequency ระยะอ่านได้ไกลกว่าระบบ Low Frequency
จะใช้ทดสอบกับการแข่งขันจริงในปี 2551 ควบคู่กับระบบเช่า

7 บทนำ เครื่องอ่าน Tag 7000 ชิ้น 4 เครื่องที่จุดเริ่มต้น
1 เครื่องที่จุด Check Point Antenna 20 ตัว ราคารวม 515,270 บาท Tag ชิ้น ราคา 238,000 บาท ** ราคาไม่รวม VAT

8 บทนำ ราคาต่อปี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ราคารวม ปีที่ 1 ปีที่ 2
ระบบเช่า 800,000 ระบบที่พัฒนา 753,270 238,000 ราคารวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระบบเช่า 800,000 1,600,000 2,40,000 3,200,000 ระบบที่พัฒนา 753,270 991,270 1229,270 1,467,270

9 บทนำ Check Point#3(Finish) Check Point#1(Start) Check Point#2
อธิบายภาพรวมของระบบการเชคผู้เช้าแข่งขันว่าจะทำ ณ จุดใดบ้าง

10 อธิบายภาพรวมของระบบการเชคผู้เช้าแข่งขันว่าจะทำ ณ จุดใดบ้าง

11 บทนำ Encrypted Check Points Decrypted
Central Computer อธิบายถึงขั้นตอนในการส่งไฟล์ การเข้ารหัส การรับไฟล์ Server

12 Application ก่อนวันแข่งขันจริง วันแข่งขันจริง Register Start
Tag reading Downloading Extracting Ranking Tag Check out อธิบายถึงขั้นตอนในการส่งไฟล์ การเข้ารหัส การรับไฟล์

13 Reusing

14 Web Application

15 Web Application

16 Quesetion & Answers นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต
นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google