งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML
การควบคุมระยะบรรทัด HTML ไม่สนใจกับการ “ENTER” หรือ “RETURN” ของคีย์บอร์ดที่ถูกสั่ง การผ่าน TEXT EDITORใดๆ การบังคับขึ้นบรรทัดใหม่ มีคำสั่ง ๒ แบบ คือ <BR> มาจากคำว่า BREAK จะมีการขึ้นบรรทัดใหม่ในย่อหน้าเดียวกัน และ เริ่มขึ้นบรรทัดใหม่ตั้งแต่จุดที่วางคำสั่ง BREAK TAG นั้นเป็นต้นไป ระยะห่างแต่ ละบรรทัดที่ขึ้นใหม่จะมีระยะเท่ากันกับระยะห่างของบรรทัดในย่อหน้านั้นๆ <P> มาจากคำว่า PARAGRAPH ขึ้นบรรทัดใหม่ในย่อหน้าใหม่ และมี ระยะบรรทัด”มากกว่า”ระยะบรรทัดปกติ และที่สำคัญคือ เป็นประเภท TAG คู่ กล่าวคือ ต้องมีการปิดด้วย </P> ทุกครั้ง ต่างจาก <BR> ซึ่งเป็น TAG เดี่ยว

2 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML
การควบคุมระยะบรรทัด รูปแบบของการใช้คำสั่ง BREAK TAG ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ<BR> ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ<BR> ข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ รูปแบบของการใช้คำสั่ง PARAGRAPH TAG ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ<P> ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ</P> ข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ

3 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML
การควบคุมระยะบรรทัด เมื่อตรวจสอบด้วย BROWSER รูปแบบของการใช้คำสั่ง BREAK TAG ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ รูปแบบของการใช้คำสั่ง PARAGRAPH TAG ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google