งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP LANGUAGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP LANGUAGE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP LANGUAGE

2 Introduction

3 Program HTML Language <HTML>
<Head> ส่วนกำหนดรายละเอียดหัวเรื่อง <Title> หัวข้อเว็บเพจ จะปรากฏที่ Title Bar </Title> </Head> <body> ส่วนเนื้อหาและข้อมูลภาพ link ที่ปรากฏในเว็บเพจ </body> </HTML>

4 Format block Statement for PHP
Tag ใช้สำหรับจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของคำสั่ง PHP <?...?> <?php…?> <script language=‘php’>…</script>

5 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ โปรแกรมภาษา PHP จัดเตรียมคำสั่งไว้ 3 รูปแบบ <?
echo “…ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ …” ?>

6 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ 2. <? print “…ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ …”;
2. <? print “…ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ …”; ?> 3. <? printf (“…ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ …”); ?>

7 Comment (คำสั่งหมายเหตุ)
เขียนข้อความบางอย่างเพื่ออธิบายคำสั่งในแต่ละบรรทัด ว่าคืออะไร หรือทำงานอย่างไร เพื่อเวลาที่ย้อนกลับมาศึกษาโปรแกรมที่เขียนอีกครั้ง โดยส่วนที่ถูก Comment ไว้จะไม่ถูกแปลภาษา ไม่ว่าจะเขียนอะไรลงไปจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น Comment ในภาษา PHP มี 3 รูปแบบ ดังนี้ เครื่องหมาย # สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด เครื่องหมาย // สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด เครื่องหมาย /* สามารถ comment ได้หลายบรรทัด */

8 Tag HTML Tag HTML <H1> … </H1>
< font color = color > … </font> Tag กำหนดสีตัวอักษร

9 Tag HTML Tag HTML <P> Tag คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่และเว้น 1 บรรทัด
<BR> Tag คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ <A Href= ชื่อไฟล์ที่เป็น link > ข้อความที่ใช้เป็น link </A> Tag คำสั่งในการสร้าง Link ของตัวหนังสือ <UL> <li> … </li> </UL> Tag คำสั่งการสร้าง Bullet

10 Tag HTML Tag HTML <OL> <li> … </li> … </OL>
<B> … </B> Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรตัวหนา <I> … </I> Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรตัวเอียง <U> … </U> Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรขีดเส้นใต้ <center> … </center> Tag คำสั่งกำหนดให้ผลลัพธ์อยู่กึ่งกลางหน้า

11 Tag HTML Tag HTML <TABLE> <TR> <TD> … </TD> …

12 Variable , Constant Variable
คือชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจองพื้นที่ในหน่วยความจำสำหรับ พักข้อมูล

13 Variable Declarations
กฎการตั้งชื่อตัวแปร  ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เช่น $name, $data, $_file เป็นต้น  ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a-z หรือ A-Z หรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องระบุชนิดข้อมูล เนื่องจากตัวแปรแต่ละตัวสามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ได้  ชื่อตัวแปรมีลักษระ case-Sensitive คือตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กถือว่าเป็นคนละตัวกัน เช่น $abc ,$ABC $aBC  ตัวแปรชนิดสตริง(ตัวอักษร) จะอยู่ภายในเครื่องหมาย Single Quote (‘…’) หรือ Double Quote (“…”) เช่น $name = “วิโรจน์”

14 Data Type 1. Integer เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก เต็มลบ หรือ เต็มศูนย์ 2. Float or Double ตัวเลขทศนิยม 3. String ตัวอักขระหลายตัวมาเรียงต่อกัน (ข้อความจะอยู่ในเครื่องหมาย “…”) 4. Boolean ข้อมูลชนิดตรรกะ ใช้เก็บค่าในการตรวจสอบเงื่อนไขค่าที่เก็บมีเพียง 2 ค่า คือ True หรือ False

15 ฟังก์ชัน gettype() ใช้ในการตรวจสอบชนิดของข้อมูลตัวแปร


ดาวน์โหลด ppt PHP LANGUAGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google