งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active Sever Page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active Sever Page."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Active Sever Page

2

3 การสร้างแบบฟอร์ม <form>
<form action=“ชื่อไฟล์ที่จะเปิด.php” method=“วิธีการส่ง” > </form> ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูลของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละบรรทัด (ส่งข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับ) 2. Get คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มต่อกันเป็นประโยคเดียว

4

5 ช่องกรอกข้อความ (Text Fields)
Text Fields ใช้สำหรับรับค่าข้อมูลผ่านคีย์บอร์ดเช่น username ชื่อ สกุล ฯลฯ โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

6 <input type="password" name=“ชื่อตัว แปร">
Password Field <input type="password" name=“ชื่อตัว แปร">

7 Radio Button ใช้สำหรับเลือกค่าของข้อมูล (มีหลายตัวเลือก แต่เลือกได้ทีละ 1 ค่า โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

8 Checkbox ใช้สำหรับเลือกค่าข้อมูล (มีหลายตัวเลือก และสามารถเลือกได้ หลายค่า โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

9 ใช้สำหรับเลือกค่าของข้อมูล แบบกล่องรายการตัวเลือก Popup (มี หลายตัวเลือกแต่เลือกได้ 1 ค่า)

10

11 Active Sever Page

12 Active Sever Page

13 เป็นการรับค่าข้อมูลที่ถูกส่งข้อมูลมาจากฟอร์ม Html ไฟล์ที่บันทึกจะเป็นไฟล์นามสกุล .php
<? ?>


ดาวน์โหลด ppt Active Sever Page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google