งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ. <HTML>. </HTML>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ. <HTML>. </HTML>"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ. <HTML>. </HTML>
คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ <HTML>.....</HTML> คำสั่ง <HTML> เป็นคำสั่งเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม และ </HTML> เป็นคำสั่งจุดสิ้นสุดโปรแกรมเหมือนคำสั่ง Beign และ End ในภาษา Pascal

2 ส่วนหัว รูปแบบ <HEAD>.....</HEAD>
ใช้กำหนดข้อความ ในส่วนที่เป็น ชื่อเรื่อง ภายในคำสั่งนี้ จะมีคำสั่งย่อย อีกหนึ่งคำสั่ง คือ <TITLE>

3 กำหนดข้อความในไตเติลบาร์
รูปแบบ <TITLE>.....</TITLE> ตัวอย่าง <TITLE> บทเรียน HTML </TITLE> เป็นส่วนแสดงชื่อของเอกสาร จะปรากฎ ขณะที่ไฟล์ HTML ทำงานอยู่ ข้อความ ที่กำหนด ในส่วนนี้ จะไม่ถูกนำไปแสดง ผลของ เว็บเบราเซอร์แต่จะปรากฎในส่วนของไตเติบาร์ (Title bar) ที่เป็นชื่อของวินโดว์ข้างบนไม่ควรให้ยา เกินไป เพียงให้รู้ว่าเว็บเพจที่กำลัง ใช้งานอยู่เกี่ยวข้องกับอะไร

4 ส่วนของเนื้อหา รูปแบบ <BODY>.....</BODY> ส่วนเนื้อหาของโปรแกรมจะเริ่มต้นด้วย คำสั่ง <BODY> และจบลงด้วย </BODY> ภายในคำสั่งนี้ คือ ส่วนที่จะแสดงทางจอภาพ

5 การกำหนด รูปแบบของตัวอักษร

6 การกำหนดหัวเรื่อง รูปแบบ <Hx>ข้อความ</Hx>
ตัวอย่าง <H1>หัวข้อใหญ่สุด</H1> ในการกำหนดขนาดให้หัวเรื่องนั้นมีการกำหนด ไว้ 6 ระดับตั้งแต่ โดย x แทนตัวเลขแต่ละลำดับโดย H1 มีขนาดใหญ่ที่สุด H6 เล็กที่สุดเมื่อต้องการใช้หัวเรื่องที่มีขนาดตัวอักษรเท่าใดเขียนอยู่ระหว่าง <Hx>....</Hx>

7 การกำหนดขนาดตัวอักษร
รูปแบบ <FONT SIZE=x>ข้อความ</FONT> ตัวอย่าง <FONT SIZE=2>bcoms.net</FONT> เราสามารถกำหนดขนาดของตัวอักษรให้แตกต่างกันได้ ภายในบรรทัดเดียวกัน โดยเราใช้ <FONT SIZE=value> มากำหนด โดยที่ value เป็นตัวเลขแสดงขนาด ตัวอักษร 7 ขนาด ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งมีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ -7 ไปจนถึง +7

8 อักษรตัวหนา (Bold) รูปแบบ <B>ข้อความ</B>
ตัวอย่าง <B>bcoms.net</B> จะทำให้ข้อความที่อยู่ใน <B>....</B> มีความหนาเกิดขึ้น เช่น bcoms.net

9 อักษรตัวเอน (Itatic) รูปแบบ <I>ข้อความ</I>
ตัวอย่าง <I>bcoms.net</I> ทำให้ข้อความที่อยู่ใน <I>....</I> เกิดเป็นตัวเอนขึ้น เช่น bcoms.net

10 ตัวขีดเส้นใต้ (Underline)
รูปแบบ <U>ข้อความ</U> ตัวอย่าง <U>bcoms.net</U> ทำให้ข้อความที่อยู่ใน <U>.....<U> มีเส้นขีดอยู่ใต้ตัวอักษรเกิดขึ้น เช่น bcoms.net

11 ตัวอักษรมีขนาดคงที่ (Typewriter text)
รูปแบบ <TT>ข้อมความ</TT> ตัวอย่าง <TT>bcoms.net</TT> ทำให้ข้อความ ที่อยู่ใน <TT>.....</TT> มีลักษณะเป็น fixed space เกิดขึ้น เช่น bcoms.net

12 แบบตัวอักษร (FONT) รูปแบบ <FONT FACE="font name>ข้อความ </FONT> ตัวอย่าง <FONT FACE="AngsanaUPC">bcoms.net </FONT> Font name เป็นชื่อของ Font ที่เราต้องการให้เป็น เช่น <FONT FACE="AngsanaUPC"> bcoms.net</FONT>

13 การกำหนดขนาด Font ทั้งเอกสาร
รูปแบบ <Basefont size="X"> ตัวอย่าง <Basefont size=3> เป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษรในโฮมเพจให้มีขนาด เท่ากันทั้งเอกสาร เพื่อสะดวกเราจะได้ไม่ต้องกำหนดบ่อย ๆ ปกติแล้วจะกำหนดขนาดเป็น 3 โดยไม่ต้องมีตัวปิดเหมือนคำสั่งอื่น ๆ (X แทนตัวเลข)

14 การกำหนดข้อความเลื่อน
รูปแบบ <MARQUEE ATTIBUTE> ข้อความที่ต้องการเลื่อน</MARQUEE> ATTIBUTE : - SCROLLDELAY=“เวลา” คือ การกำหนดความเร็วของการเคลื่อนที่ - DIRECTION=“ทิศทาง” คือ การกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ *** UP , DOWN , LEFT , RIGHT ***

15 การกำหนดข้อความเลื่อน (ต่อ)
ตัวอย่าง <MARQUEE DIRECTION=“LEFT” > การสร้างเว็บเพจ</MARQUEE> ผลลัพธ์ คือ คำว่า การสร้างเว็บเพจ จะเลื่อนจากขวามาซ้ายของหน้าเว็บเพจ

16 การกำหนดกึ่งกลางหน้าเว็บเพจ
รูปแบบ <CENTER>ข้อความ</CENTER> ตัวอย่าง <CENTER>คอมพิวเตอร์เบื้องต้น </CENTER> คำว่า คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จะอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าเว็บพอดี

17 การกำหนดสี

18 การกำหนดสีตัวอักษร รูปแบบ <FONT COLOR=“สี”>ข้อความ </FONT>
ตัวอย่าง <FONT COLOR=“BLUE”> คอมพิวเตอร์</FONT> ผลลัพธ์ คือ คำว่า “ คอมพิวเตอร์ ” จะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

19 การกำหนดสีพื้นหลังให้หน้าเว็บเพจ
รูปแบบ <BODY BGCOLOR=“สี”> ตัวอย่าง <BODY BGCOLOR=“YELLOW”> ผลลัพธ์ คือ พื้นหน้าเว็บจะกลายเป็นสีเหลือง

20 การแทรกภาพ บนเว็บเพจ

21 การแทรกรูปภาพให้หน้าเว็บเพจ
รูปแบบ <IMG SRC=“ชื่อรูปภาพ”></IMG> ตัวอย่าง <IMG SRC=“PIC01.JPG”></IMG> ผลลัพธ์ คือ พื้นหน้าเว็บจะกลายเป็นสีเหลือง

22 การขีดเส้นคั่น รูปแบบ <HR WIDTH=“ความยาวของเส้น”>
<HR SIZE=“ขนาดของเส้น”> <HR COLOR=“สีของเส้น”> ตัวอย่าง <HR WIDTH=“250”SIZE=“10” COLOR=“RED”>


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ. <HTML>. </HTML>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google