งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ (Art Criticism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ (Art Criticism)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ (Art Criticism)
โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ (Art Criticism)

2 Four Theories of Judging Art
1) ทฤษฎีเลียนแบบนิยม (Imitationalism Theory) is to see a real world. 2) ทฤษฎีรูปทรงนิยม (Formalism Theory) is to strict in design and elements of art. 3) ทฤษฎีอารมณ์นิยม (Emotionalism Theory) is to concentrate on the mood of artists. 4) ทฤษฎีเครื่องมือนิยม (Instrumentalism Theory) is concerned to audiences.

3 Which theories are there in this picture?

4 Which theories are there in this picture?

5 End of Presentation


ดาวน์โหลด ppt การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ (Art Criticism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google