งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวสะกดพาเพลิน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวสะกดพาเพลิน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวสะกดพาเพลิน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางรัสรินทร์ พันธุ์อินธนกุล ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตราตัวสะกด 2. อ่านคำในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ได้ 3. สามารถแยกคำตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ได้

3 มาทบทวนความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกันก่อนนะจ๊ะ เด็ก ๆ
มาทบทวนความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกันก่อนนะจ๊ะ เด็ก ๆ เริ่มกันเลยนะ

4 เด็ก ๆ รู้ไหม ตัวสะกดใน อะไรบ้างมาดูกันทีละมาตรานะ
เด็ก ๆ รู้ไหม ตัวสะกดใน ภาษาไทยมีกี่มาตรา เฉลยเลยแล้วกันนะจ๊ะ มี 9 มาตรา จ๊ะ อะไรบ้างมาดูกันทีละมาตรานะ

5 1 แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกดนะเด็ก ๆ เช่นคำว่า มะไฟ กา สาระ ภาษา เทวดา จำปี แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ก" เป็นตัวสะกด เช่น บอก ลูก ทุกข์ รู้สึก 2

6 แม่กน คือ คำที่อ่านออกเสียง เหมือน "น" เป็นตัวสะกด เช่น
3 แม่กน คือ คำที่อ่านออกเสียง เหมือน "น" เป็นตัวสะกด เช่น ทัน ก้อนหิน รื่นริน ปัญญา อาหาร นิทาน แม่กบ คือ คำที่อ่าน ออกเสียงเหมือน "บ" เป็นตัวสะกด เช่น พบ หลบ กรอบแกรบ สรุป บาป 4

7 5 แม่กด คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ด" เป็นตัวสะกด เช่น คิด สมุด พืช สัตว์ หยัด แม่กง คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “ง” เป็นตัวสะกด เช่น ทาง ช้าง จริง โปร่ง ส่องแสง 6

8 7 แม่กม คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “ม” เป็นตัวสะกด เช่น กลมกล่อม แย้มยิ้ม ถนอม ร่ม หอม แม่เกย คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “ย” เป็นตัวสะกด เช่น เลย เปรย กาย บ่าย 8

9 เข้าใจกันแล้วนะครับ งั้นมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะ
แม่เกอว คือ คำที่อ่านออกเสียง เหมือน “ว” เป็นตัวสะกด เช่น ข้าว แมวเหมียว มะพร้าวแก้ว เรียว แล้ว เข้าใจกันแล้วนะครับ งั้นมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะ

10 จับคู่คำกับมาตราตัวสะกดต่อไปนี้
เกี่ยว น้ำตา พึ่งพิง ถ้อย ยกเมฆ ตื่นเต้น กระดาษ ภาพ ถนอม แม่ ก กา แม่กก แม่กง แม่กบ แม่กด แม่กม แม่เกย แม่เกอว

11 “เยี่ยมยาม” เป็นคำอยู่ในมาตราใด
“เยี่ยมยาม” เป็นคำอยู่ในมาตราใด แม่เกย แม่กม แม่ ก กา

12 คำในสำนวน “แบ่งสันปันส่วน” อยู่ในมาตราใดบ้าง
คำในสำนวน “แบ่งสันปันส่วน” อยู่ในมาตราใดบ้าง แม่กง แม่กน แม่กบ แม่กด แม่ ก กา เกอว

13 “วันจันทร์”เป็นคำในมาตราตัวสะกดใด
แม่กน แม่เกอว แม่ ก กา

14 ลากคำในมาตรา “แม่กด” มาวางบนโซฟาข่างล่างให้ได้นะจ๊ะ
ลากคำในมาตรา “แม่กด” มาวางบนโซฟาข่างล่างให้ได้นะจ๊ะ ดอกไม้ พืช สัตว์ กระดาษ สมุด เหลือดี ตื่นตัว คึกคัก ชีวิต สำเร็จ ปัญญา ป่าดง กระโดด

15 “ขยันหมั่นเพียร” เป็นคำในมาตราตัวสะกดใด
“ขยันหมั่นเพียร” เป็นคำในมาตราตัวสะกดใด แม่กก แม่กบ แม่กน

16 “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” มีคำในแม่ ก กา กี่คำ
“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” มีคำในแม่ ก กา กี่คำ 1 คำ 5 คำ 7 คำ

17 เขียนคำในมาตราแม่ กน มาคนละ 5 คำ นะจ๊ะ
เขียนคำในมาตราแม่ กน มาคนละ คำ นะจ๊ะ

18 เขียนคำ ในมาตรา แม่ กบ มาคนละ คำ จ๊ะ

19 เขียนคำในมาตราแม่ กด มาคนละ 5 คำ นะครับผม

20 เป็นไงจ๊ะเด็ก ๆ เข้าใจมาตราตัวสะกดในภาษาไทยกันบ้างแล้วนะ
เป็นไงจ๊ะเด็ก ๆ เข้าใจมาตราตัวสะกดในภาษาไทยกันบ้างแล้วนะ ไม่ยากเลยใช่ไหมจ๊ะ เจอกันใหม่บทเรียนหน้านะตัวเอง แง๊บ ๆ หย่อยจังเยย

21


ดาวน์โหลด ppt ตัวสะกดพาเพลิน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google