งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ปีการศึกษา 2557 NT ป.3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3 NT ป.3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ปีการศึกษา 2557 NT ป.3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3 NT ป.3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ปีการศึกษา 2557 NT ป.3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3 NT ป.3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3

2 เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน NT ป.3 ระดับประเทศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

3 เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557

4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น ป. 6 ระดับประเทศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557

6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น ม. 3

7 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557

8 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 NT ป. 3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3 NT ป. 3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3

9 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน NT ป. 3

10 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ป. 6

11 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม. 3


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ปีการศึกษา 2557 NT ป.3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3 NT ป.3 O-NET ป. 6 O-NET ม. 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google