งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสอบ O-NET ป. 6 ปี การศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสอบ O-NET ป. 6 ปี การศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ปี การศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

2 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่

3 ผลการสอบ O-NET ม. 3 ปี การศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

4 ผลการสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่

5 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ปี การศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับ ปี 2555

6 ผลการสอบ O-NET ม. 3 ปี การศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับ ปี 2555

7 ผลการสอบ NT ป. 3 ปีการศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

8 ผลการสอบ NT ป. 3 ปีการศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt ผลการสอบ O-NET ป. 6 ปี การศึกษา 2556 ร. ร. ภายในกลุ่มฯบ้านโคก เปรียบเทียบกับระดับประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google