งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกนาม เอกนามคล้าย การบวกลบเอกนาม การคูณและหารเอกนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกนาม เอกนามคล้าย การบวกลบเอกนาม การคูณและหารเอกนาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกนาม เอกนามคล้าย การบวกลบเอกนาม การคูณและหารเอกนาม
คลิกที่รูปแล้วศึกษาตามขั้นตอนนะคะ

2 เอกนาม เอกนาม (Monomial) คือ จำนวนที่เขียนในรูปผลคูณของค่าคงที่ กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ นิยมเรียก เอกนาม ว่า พจน์ (term) next

3 ตัวอย่างเอกนาม 3x2y, -9a, 5, 6x สัมประสิทธิ์ของเอกนาม คือ ค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ ตัวแปร ดีกรีของเอกนาม คือ ผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนามนั้น next

4 นักเรียนลองศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้
5x2y เป็นเอกนาม ที่มีสัมประสิทธิ์เป็น มีดีกรีเป็น 3 -23a4b2 เป็นเอกนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็น –23 มีดีกรีเป็น 6 5x-2z ไม่เป็นเอกนาม เพราะ เลขชี้กำลังของ x เป็นลบ นักเรียนลองยกตัวอย่างของเอกนาม แล้วบอกสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนาม ซัก 2 – 3 ตัวอย่างนะคะ back

5 เอกนามคล้าย เอกนาม 2 เอกนามใด ๆ จะเป็นเอกนามคล้าย ก็ต่อเมื่อ
เอกนาม 2 เอกนามใด ๆ จะเป็นเอกนามคล้าย ก็ต่อเมื่อ เอกนามทั้งสองมีตัวแปรชุดเดียวกัน เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนามทั้งสองเท่ากัน ตัวอย่างเอกนามที่คล้ายกัน 3x2y คล้ายกันกับ 5yx2 4ab3 คล้ายกันกับ 1.5a3b -4mn คล้ายกันกับ 5nm ตัวอย่างเอกนามที่ไม่คล้าย -7x ไม่คล้ายกันกับ -7y 3x2y ไม่คล้ายกันกับ 2xy2 3m2n ไม่คล้ายกันกับ 5m2nt back


ดาวน์โหลด ppt เอกนาม เอกนามคล้าย การบวกลบเอกนาม การคูณและหารเอกนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google