งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electrical Engineering Mathematic

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electrical Engineering Mathematic"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electrical Engineering Mathematic
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์

2 1.1 Periodic function Fourier Series
- ถ้า nT = 2T , 3T , 4T,…….และเป็นคาบของฟังก์ชั่น f(x) สัญญาณจะเกิดซ้ำกัน ตามจำนวนรอบ หรือค่าของ n - ถ้า ฟังก์ชั่นที่มีคาบ ในเทอม 1 , cosx , sinx , cos2x , sin(2x) ,…,con(nx),sin(nxX จะได้ ao + a1cosx + b1sinx = a2cos(2x) + b2sin(2x)+..ancon(nx)=bnsin(nx)

3 1.2 ทบทวน Fourier Series 1.2.1 จงหาคาบครบรอบ T ที่น้อยที่สุดของ
cosX = ………………………. sinX = ………………………. cos2X = ………………………. sin2X = ………………………. cosX = ………………………. cos2X = ………………………. sin2 X = ……………………….

4 Fourier Series 1.2 ทบทวน หา

5 Fourier Series 1.2 ทบทวน ลองหา หา

6 Fourier Series 1.2 ทบทวน หา

7 Fourier Series 1.2 ทบทวน หา


ดาวน์โหลด ppt Electrical Engineering Mathematic

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google