งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือก ไฟล์ p1- 1.csv. นำเข้า รอ อัปโหลด save การอัปโหลด O-NET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือก ไฟล์ p1- 1.csv. นำเข้า รอ อัปโหลด save การอัปโหลด O-NET."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือก ไฟล์ p1- 1.csv

2 นำเข้า

3 รอ อัปโหลด

4 save

5 การอัปโหลด O-NET

6 ดาวน์โหลด Excel

7 เปิดไฟล์ o-net

8 Save as Csv(comma delimited) (*.csv)

9 ขั้นตอนการแปลงไฟล์ เหมือน save การ บันทึกคะแนน ทำให้เป็น นามสกุล.csv แล้วคลิกขวา เลือก Open with Notepad แปลง ไฟล์รอบ 2

10 นำเข้าข้อมูล o-NET

11 save

12 เลือกไฟล์ o-net นามสกุล.csv

13 นำเข้า

14 รอ อัปโหลด

15 ตรวจสอบการนำเข้า ทุกคน

16 เลขที่ 1 ยังไม่เข้า

17 ถ้าข้อมูลยังไม่เข้าระบบให้ ตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน ว่า ตรงกันไหม ? ถ้าไม่ตรงให้ตรวจสอบดูว่า ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ในระบบถูกต้องหรือไฟล์ คะแนน o-net ถูกต้อง แล้วแก้ไขให้ตรงกัน แล้วทำ การบันทึกอัปโหลดใหม่

18 กรอกเลขที่ ปพ.1 ให้ครบทั้ง ป.6 และ ม.3

19 บันทึกเลขที่ ปพ.1

20 สถานะการบันทึก ผลการเรียน


ดาวน์โหลด ppt เลือก ไฟล์ p1- 1.csv. นำเข้า รอ อัปโหลด save การอัปโหลด O-NET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google