งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูหลัก หน้าแรก ปรัชญา - ปณิธาน - วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ผู้บริหาร บุคลากร ประวัติความเป็นมา การประกันคุณภาพ ทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม แผนปฎิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูหลัก หน้าแรก ปรัชญา - ปณิธาน - วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ผู้บริหาร บุคลากร ประวัติความเป็นมา การประกันคุณภาพ ทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม แผนปฎิบัติราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูหลัก หน้าแรก ปรัชญา - ปณิธาน - วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ผู้บริหาร บุคลากร ประวัติความเป็นมา การประกันคุณภาพ ทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม แผนปฎิบัติราชการ สาระน่ารู้เรื่อง สุขภาพ การวิจัยของสาขา เบอร์โทรศัพท์สาขา ที่ตั้งสาขาฯ บริการนักศึกษา สารสนเทศปริญญา ตรี สารสนเทศปริญญา โท สารสนเทศปริญญา เอก ตารางบรรยาย - ปริญญาตรี ทางไกล - บรรยายสรุป ป. ตรี - ปริญญาโท - ปี 1 - ปริญญาโท - ปี 2 - ปริญญาโท - สาธารณสุขฯ - ปริญญาโท - นิติศาสตร์ ลิงค์ หน่วยงานใน มร. สาขาวิทยบริการฯ สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ คณะ - สำนัก - สถาบัน

2 สารสนเทศนักศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับสมัครและลงทะเบียน ตรวจสอบผลการสอบ ปฏิทินการศึกษา ตารางสอบไล่รายบุคคล ตารางเรียน มร.30 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ มีคำถาม - มีคำตอบ หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควร ทราบ สมัครรับข่าวสารผ่าน SMS ซิมราม ฯ (Sim Ram) Download หนังสือ 42 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง สารสนเทศนักศึกษา สารสนเทศนักศึกษา : ปริญญาตรี ( ส่วนกลาง ) สารสนเทศนักศึกษา : ปริญญาตรี ( ส่วนภูมิภาค ) สารสนเทศนักศึกษา : ปริญญาโท ( ส่วนกลาง ) สารสนเทศนักศึกษา : ปริญญาโท ( ส่วนภูมิภาค ) โครงการดุษฎีบัณฑิตทาง สังคมศาสตร์ ป. เอก ระบบลงทะเบียนเรียนทาง อินเทอร์เน็ต ( ส่วนกลาง ) ระบบลงทะเบียนเรียนทาง อินเทอร์เน็ต ( ส่วนภูมิภาค ) :: e-Service ป. ตรี :: e-Graduate ป. โท ( ส่วนกลาง ) :: ระบบลงทะเบียนเรียนปริญญา โท ( ส่วนกลาง ) ทางอินเตอร์เน็ต :: บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ สมัครสมาชิกซิมราม (RAM SIM) e-Testing e-Learning RU JOB RU JOB MATCHING สำนักบริการทางวิชาการและ ทดสอบประเมินผล สถาบันคอมพิวเตอร์ ศูนย์หนังสือ มร.( สำนักพิมพ์ ) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (RUTV) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.) สารสนเทศนักศึกษา สารสนเทศนักศึกษา : ปริญญาตรี ( ส่วนกลาง ) สารสนเทศนักศึกษา : ปริญญาตรี ( ส่วนภูมิภาค ) สารสนเทศนักศึกษา : ปริญญาโท ( ส่วนกลาง ) สารสนเทศนักศึกษา : ปริญญาโท ( ส่วนภูมิภาค ) โครงการดุษฎีบัณฑิตทาง สังคมศาสตร์ ป. เอก ระบบลงทะเบียนเรียนทาง อินเทอร์เน็ต ( ส่วนกลาง ) ระบบลงทะเบียนเรียนทาง อินเทอร์เน็ต ( ส่วนภูมิภาค ) :: e-Service ป. ตรี :: :: e-Graduate ป. โท ( ส่วนกลาง ) :: :: ระบบลงทะเบียนเรียนปริญญา โท ( ส่วนกลาง ) ทางอินเตอร์เน็ต :: บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ สมัครสมาชิกซิมราม (RAM SIM) e-Testing e-Learning RU JOB RU JOB MATCHING สำนักบริการทางวิชาการและ ทดสอบประเมินผล สถาบันคอมพิวเตอร์ ศูนย์หนังสือ มร.( สำนักพิมพ์ ) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (RUTV) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.)

3 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ แผ่นพับหลักสูตรการเรียนการ สอน แผ่นพับหลักสูตรสาธารณสุข ศสาตร์ Comp.Code 781 แบบฟอร์มระดับปริญญาโท แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี -1 แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี -2 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิต - MBA

4

5 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ข้อมูลของมหาวิทยาลัย หน่วยงานในมหาวิทยาลัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ แผนที่มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควร ทราบ English Version สื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการเรียนการสอนจาก ห้องเรียน วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ ทางหู E-Learning ru eBookstore สารสนเทศนักศึกษา แผนกำหนดการศึกษา ป. ตรี ส่วนกลาง สารสนเทศนักศึกษา ป. ตรี ( ส่วนกลาง ) สารสนเทศนักศึกษา ป. ตรี ( ส่วน ภูมิภาค ) สารสนเทศนักศึกษา ป. โท ( ส่วนกลาง ) สารสนเทศนักศึกษา ป. โท ( ส่วน ภูมิภาค ) โครงการดุษฎีบัณฑิตทาง สังคมศาสตร์ ป. เอก ระบบลงทะเบียนเรียนทาง อินเทอร์เน็ต ( ส่วนกลาง ) บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ สำนักบริการทางวิชาการและ ทดสอบประเมินผล สารสนเทศบุคลากร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย รามคำแหง 2541 สวัสดิการ มร. ข่าว กบข. การพัฒนาฝึกอบรม สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS) ทะเบียนประวัติ WebMail การจัดการความรู้ มร. ดาวโหลดแบบฟอร์ม งานวิจัย มร.

6 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ข้อมูลของมหาวิทยาลัย หน่วยงานในมหาวิทยาลัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ แผนที่มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควร ทราบ English Version สื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการเรียนการสอนจาก ห้องเรียน วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ ทางหู E-Learning ru eBookstore สารสนเทศนักศึกษา แผนกำหนดการศึกษา ป. ตรี ส่วนกลาง สารสนเทศนักศึกษา ป. ตรี ( ส่วนกลาง ) สารสนเทศนักศึกษา ป. ตรี ( ส่วน ภูมิภาค ) สารสนเทศนักศึกษา ป. โท ( ส่วนกลาง ) สารสนเทศนักศึกษา ป. โท ( ส่วน ภูมิภาค ) โครงการดุษฎีบัณฑิตทาง สังคมศาสตร์ ป. เอก ระบบลงทะเบียนเรียนทาง อินเทอร์เน็ต ( ส่วนกลาง ) บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ สำนักบริการทางวิชาการและ ทดสอบประเมินผล สารสนเทศบุคลากร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย รามคำแหง 2541 สวัสดิการ มร. ข่าว กบข. การพัฒนาฝึกอบรม สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS) ทะเบียนประวัติ WebMail การจัดการความรู้ มร. ดาวโหลดแบบฟอร์ม งานวิจัย มร. ลิงค์หน่วยงานใน มร. สาขาวิทยบริการฯ สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ คณะ - สำนัก - สถาบัน


ดาวน์โหลด ppt เมนูหลัก หน้าแรก ปรัชญา - ปณิธาน - วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ผู้บริหาร บุคลากร ประวัติความเป็นมา การประกันคุณภาพ ทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม แผนปฎิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google