งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IT Manual SCM June 2016 By Prasert Dokmuang. 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IT Manual SCM June 2016 By Prasert Dokmuang. 2 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IT Manual SCM June 2016 By Prasert Dokmuang

2 2

3 3

4 SMP Log In

5 เข้าเมนู SCM ระบบนี้เวลาส่ง สัญญา /Approved/Rejected จะมีอีเมล แจ้งตลอด

6 หน้าหลัก และ Menu ปุ่มกลับ เมนูหลัก สัญญาที่ยังไม่ส่ง ( รวมทั้งที่ถูกปฏิเสธ กลับมา ) คลิกเข้าไปได้ หน้าทำงานของผู้แทนฯ

7 ปุ่มต่างๆบน SCM สามารถ แก้ไข / ส่ง / ลบ สัญญาได้

8 Contract Input กรณีเป็นการแก้ไข จะมีปุ่มแก้ไขเพิ่ม เข้ามา กรณี ทำสัญญา ใหม่ กรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน

9 ข้อ 1 ส่วนบน เลือก ข้อมูลลูกค้า ให้ครบถ้วนจากนั้น กดเครื่องหมายถูก

10 ข้อ 1 ส่วนบน รูปดินสอ คือ การแก้ไขรายการ รูปบวก คือ กรณีเพิ่มให้มากกว่า 1 รายการ ในส่วนที่เป็น ลูกค้า ( ทำลูกค้ารายเดียวเท่านั้น ) รูปถังขยะ คือ ลบรายการ เมื่อกดเครื่องหมายถูก Icon ด้านหน้า จะเปลี่ยนไป ดังภาพด้านล่าง

11 ข้อ 1 ส่วนล่าง ระบุข้อมูลให้ ครบถ้วน วันที่สิ้นสุดสัญญาระบบจะ คำนวนให้ หมายเหตุ : ตามนโยบายบริษัท ทำสัญญาย้อนหลังไม่ได้

12 ข้อ 2 ระบบจะแสดง 5% ของ วงเงินสัญญาอัตโนมัติ แต่ สามารถแก้ไขได้ / ใส่ 0 บาทได้ แต่ห้ามเกิน 5% ของวงเงิน เลือกสินค้าที่ทำ สัญญา ระบุวงเงิน สัญญา หมายเหตุ : ตามนโยบายบริษัท วงเงินที่บริษัทต้องจ่าย ห้ามเกิน 5 % ของวงเงินสัญญา

13 ข้อ 2 เลือก ข้อมูลสินค้า ให้ครบถ้วนจากนั้น กดเครื่องหมายถูก เมื่อกดเครื่องหมายถูก Icon ด้านหน้า จะ เปลี่ยนไป รูปบวก คือ กรณีเพิ่มให้มากกว่า 1 รายการ รูปถังขยะ คือ ลบรายการ

14 ข้อ 2 จำนวนรวม ต้องไม่น้อย กว่า วงเงินของสัญญา

15 ข้อ 3-6 เพิ่มหมายเหตุ ได้ ข้อ 4 ต้องสัมพันธ์กับข้อ 2

16 ข้อ 7 กรณียังไม่มีประวัติสัญญา ในระบบจำเป็นต้องกรอก ประวัติเอง ปุ่มบันทึก ใช้กดครั้งเดียว ตอนกรอกข้อมูลครบทุก ข้อแล้ว

17 ข้อ 7 ประวัติการทำสัญญา เลขที่สัญญา ระบบจะสร้างอัตโนมัติให้ ที่ช่องสินค้า มี All Product ให้เลือกแล้ว กรณีมียาหลาย 10 ตัว สามารถใช้ All Product แทนได้

18 ข้อ 7 ประวัติการทำสัญญา เมื่อทำทุกข้อเสร็จแล้ว ค่อยกดปุ่ม บันทึก ครั้งเดียวตอนสุดท้าย

19 หน้าหลัก จากนั้นมาหน้า หลัก คลิกสัญญาที่ยัง ไม่ส่ง

20 ส่งสัญญา ทำการส่งสัญญา เป็นอัน เรียบร้อย

21 Contract Approval Status มีตัวกรอง ตอนเรียก รายงาน คลิกดูสถานะได้ ดูสถานะสัญญา

22 Report By Customer รายงานจะใช้ได้ทุกคน มี 2 แบบ ในรายงานจะกรองได้ และมี สถานะบอก โดยสัญลักษณ์สี Export เป็น Excel ได้

23 Report By Customer สถานะ (Alert) Approved คือ สัญญาฉบับนี้ผ่านการอนุมัติ ทั้งหมดแล้ว ตัวอย่างเป็นหน้าทำงานของ BM

24 Report By Customer รายงานมี 2 แบบ สถานะ (Alert) Success คือ สัญญาที่มีการขายถึงตาม สัญญา (Balance >= 0) วันที่ในช่องวันที่จ่าย คือ วันที่จ่ายให้ ลูกค้าตามสัญญา

25 Report Summary สามารถ Export เป็น Excel ได้ ทั้งสองรายงาน สามารถ คลิกที่ตัวสัญญาเพื่อดู รายละเอียด จากหน้านี้ได้เลย

26 Report Summary ฝ่ายขาย เฉพาะ BM เท่านั้น ที่มี ปุ่ม GP Analysis และ พิมพ์สัญญาได้ สำหรับผู้แทนฯที่ต้องการพิมพ์สัญญา ต้องแจ้ง BM เท่านั้น สามารถดู รายละเอียด ได้

27 ตัวอย่างสัญญาที่พิมพ์ หรือ Save เป็นไฟล์ รูปแบบอื่นก็ได้ สั่งพิมพ์ ครึ่งบน

28 ตัวอย่างสัญญาที่พิมพ์ ครึ่งล่าง

29 GP Analysis หน้าทำงานของ BM เท่านั้น

30 Payment Update หน้าทำงานของ ACCM( คุณเอนก ) เท่านั้น

31 คำถาม / เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt IT Manual SCM June 2016 By Prasert Dokmuang. 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google