งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft Word กลุ่ม 2T_PUK. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะกับ งานพิมพ์ต่าง ๆ แทนเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อน ที่เวลาแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft Word กลุ่ม 2T_PUK. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะกับ งานพิมพ์ต่าง ๆ แทนเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อน ที่เวลาแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft Word กลุ่ม 2T_PUK

2 โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะกับ งานพิมพ์ต่าง ๆ แทนเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อน ที่เวลาแก้ไข ค่อนข้างยาก ในขณะที่โปรแกรม Microsoft Word สามารถแก้ไข ลบตัวอักษร จัดรูปแบบตัวอักษรได้ ง่ายกว่ามาก ดังนั้น ในปัจจุบัน โปรแกรม Microsoft Word จึงเป็นโปรแกรมที่แทนเครื่อง พิมพ์ดีดในปัจจุบัน การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 1. คลิ๊กปุ่ม Start 2. ขึ้นไปที่หัวข้อ Program 3. เลื่อนมาทางขวา คลิ๊กที่ Microsoft Word

3 การตกแต่ง Word Art เปลี่ยนรูปทรง แก้ไข ข้อควา ม เปลี่ยนแบบ รูปแบบ สีพื้น - สีเส้น เปลี่ยนรูปทรง จัดช่องไฟตัวอักษร จัดตำแหน่งข้อความ เปลี่ยนแนวข้อความ ตั้ง - นอน จัดตัวอักษรเท่ากัน พิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็ก Trick 1.

4 แทรกไฟล์รูปภาพ 1. จากเมนู Insert-Picture->From File 2. เลือกตำแหน่งที่เก็บรูป 3. เลือกการแสดงรูป แบบ Thumbnails จากปุ่ม View 4. คลิกเลือกรูป ที่ต้องการ 5. คลิกที่ปุ่ม Insert Trick 2.

5 จัดรูปแบบข้อความ เลือกแบบอักษร Font Name ตัวเข้ม - หนา Bold ตัวขีดเส้นใต้ Underline เลือกขนาดอักษร Font Size ตัวเอียง Italic สีตัวอักษร Font color จัดตำแหน่งข้อความ Alignment จัดชิดขวา Align Right จัดกึ่งกลาง Center จัดเท่ากันซ้าย - ขวา Justify Trick 3.

6 การใช้งาน Autocorrect ใช้สำหรับในการตรวจสอบคำผิด และเปลี่ยนให้ อัตโนมัติ หรือจะใช้สำหรับการเก็บคำเต็มที่ยาวๆ และใช้คำย่อเป็นคำที่ผิด จากเมนู Tools – Autocorrect ตรวจสอบและแก้ไข ข้อความทั่วไป คำ หรือข้อความที่มีการ สร้างไว้แล้ว

7 การตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่ การตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่ โดยปกติโปรแกรม Word จะตั้งค่าหน้ากระดาษไว้ที่กระดาษขนาด เอ 4 1. คลิ๊กที่เมนู แฟ้ม 2. ลงมาคลิ๊กที่คำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3. จะขึ้นหน้าต่าง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 4. ด้านบนให้คลิ๊กหัวข้อ ขนาดกระดาษ 5. ในช่อง ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดกระดาษตาม ต้องการ หรือจะปรับเองได้ในช่อง ความกว้าง และ ความสูง อีกทั้งยังปรับได้ว่า จะพิมพ์ตามแนวตั้ง หรือ ตามแนวนอน เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม ตกลง

8 การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) Margins กำหนดค่า ขอบกระดาษ และแนวการ วางกระดาษ Paper กำหนดค่าขนาด กระดาษ และการใส่ กระดาษที่ เครื่องพิมพ์ Paper กำหนดตำแหน่ง ของหัวกระดาษ ท้ายกระดาษและ ตำแหน่ง ข้อความในหน้า

9 การตั้งกันหน้า - กั้นหลังของเอกสาร วิธีที่ 1 1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความ ที่ต้องการตั้งกั้นหน้า - กั้นหลัง จะปรากฏแถบ สี 2. คลิกปุ่ม กั้นหน้า บนแถบไม้บรรทัดค้าง ไว้แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวา ถ้า ต้องการตั้งกั้นหน้า 3. คลิกปุ่ม กั้นหลัง บนแถบไม้บรรทัดค้าง ไว้แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวา ถ้า ต้องการตั้งกั้นหลัง 4. คลิกนอกพื้นที่ทำงานเพื่อยกเลิกแถบสี วิธีที่ 2 1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความ ที่ต้องการตั้งกั้นหน้า - กั้นหลัง จะปรากฎ แถบสี 2. คลิกคำสั่ง รูปแบบ 3. คลิกคำสั่ง แท็บ 4. จะปรากฎกรอบโต้ตอบของคำสั่ง แท็บ 5. คลิกเลือกรายการ แถบหยุดเริ่มต้น เพื่อเปลี่ยนค่าระยะกั้นหน้า - กั้นหลัง 6. คลิกปุ่ม ตกลง 7. คลิกนอกพื้นที่ทำงานเพื่อยกเลิกแถบสี

10 การตรวจสอบความถูกต้องตามหลัก ไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ 1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความที่ ต้องการตรวจคำสะกดให้ปรากฏแถบสี 2. คลิกคำสั่ง Tools จะปรากฏรายการคำสั่งย่อย 3. คลิกคำสั่ง Language จะปรากฏกรอบโต้ตอบ ของคำสั่ง Language ดังรูป ภาษาที่ เลือกไว้ ไม่มีการตรวจสอบคำผิด ภาษาตรวจสอบโดย อัตโนมัติภาษาตรวจสอบ โดยอัตโนมัติ

11 THE END


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft Word กลุ่ม 2T_PUK. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะกับ งานพิมพ์ต่าง ๆ แทนเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อน ที่เวลาแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google