งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเภสัชศาสตร์ 560 2 ประตู PCR, Bio-Rad/ C1000 M- 00313- 2/54 Gel Electrophoresi s, Bio-Rad M-00313-7/54 2. ชุด Run gel M-00313-5/54 Rotater GrantBio M-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเภสัชศาสตร์ 560 2 ประตู PCR, Bio-Rad/ C1000 M- 00313- 2/54 Gel Electrophoresi s, Bio-Rad M-00313-7/54 2. ชุด Run gel M-00313-5/54 Rotater GrantBio M-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเภสัชศาสตร์ 560 2 ประตู PCR, Bio-Rad/ C1000 M- 00313- 2/54 Gel Electrophoresi s, Bio-Rad M-00313-7/54 2. ชุด Run gel M-00313-5/54 Rotater GrantBio M- 00313- 12/54 Heat Block Benchmark/ Digital Heat Block M-00286-6/54 High Speed Centrifuge ยี่ห้อ : Tomy รุ่น : MX-305 M-00391-1/55 pH meter, Beckman Coulter/ pH501 M-00210- 9/53 Stirrer ยี่ห้อ : IKA รุ่น : C- MAGMS4 M-00360- 15/53 Balance (4) Sartorius/ BSA224S- CW M-00396- 6/53 Balance, 2 digit, Sartorius/ BSA3202S M-00396- 17/53 เครื่องพิมพ์, Sartorius M-00396- 21/53 Ref. Centrifuge Beckman Coulter / Allegra –X15R M-00369-2/55 Centrifuge, Beckman Coulter /Allegra –X12 M-00210-4/53 Microcentrifuge, Beckman Coulter/M22R M-00226-2/53 เครื่องชั่ง 2 แขน M-00369- 8/55 Microwave ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : - Elisa reader, TECAN/ Sunrise M-00238-(1- 7)/53 HPLC, Waters 2489/ UV/Visible Detector M-00545-(1- 22)/54 Hot plate M00360- 23/53

2 คณะเภสัชศาสตร์ Hot Air Oven, Memmert/ UFE 500 M-00360- 10/53 Hot Air Oven, Memmert/ UFE 500 M-00360- 11/53 Hot Air Oven, Memmert/ UFE 500 M-00360- 9/53 Autoclave, Tomy/ SX- 700 M-00390- 2/55 Cryostat Microtome ยี่ห้อ : HESTION รุ่น : CM2850 M-00412-1/55 5603 ประตู Sonicator bath, BANDELIN/ SONOREX DIGITEC M00172-3/55 Hot Air Oven, Memmert/ UFE 600 M-00361- 4/53

3 คณะเภสัชศาสตร์ 5613 ประตู Deep Freezer -80 o C, Dometric/ UF755G M-00425-5/53 Deep Freezer -80 o C, Thermo Scientific/ 906 M-00523-7/55 Deep Freezer -80 o C, Thermo Scientific/ 995 M-00523-2/55

4 คณะเภสัชศาสตร์ 5615 ประตู Refrigerated Centrifuge, SIGMA / 6 – 16K M-00425-6/53 Water bath, Memmert/ WNB7 M-00286-7/54 CO 2 Incubator, Thermo SCIENTIFIC/ 3111 M-00524-1/55 Biohazard, Logic/ LABCONCO M-00524-3/55 CO 2 Incubator, Thermo SCIENTIFIC/ 3111 M-00286-1/54 Biohazard, Logic/ LABCONCO M-00286-2/54 Balance (4) Sartorius/ BSA224S- M-00396- 8/53 Balance (2) Sartorius/ BSA822 M-00398- 3/53 Heat Block, BOEKEL/ M-00284- 6/53 stirrer, IKA/ M-00360- 19/53 Inverted Microscope, Nikon/ ECLIPSE TS100 M-00286-4/54 Hot plate, IKA/ M-00360- 22/53


ดาวน์โหลด ppt คณะเภสัชศาสตร์ 560 2 ประตู PCR, Bio-Rad/ C1000 M- 00313- 2/54 Gel Electrophoresi s, Bio-Rad M-00313-7/54 2. ชุด Run gel M-00313-5/54 Rotater GrantBio M-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google