งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเภสัชศาสตร์ 560 2 ประตู PCR, Bio-Rad/ C1000 M- 00313- 2/54 Gel Electrophoresi s, Bio-Rad M-00313-7/54 2. ชุด Run gel M-00313-5/54 Rotater GrantBio M-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเภสัชศาสตร์ 560 2 ประตู PCR, Bio-Rad/ C1000 M- 00313- 2/54 Gel Electrophoresi s, Bio-Rad M-00313-7/54 2. ชุด Run gel M-00313-5/54 Rotater GrantBio M-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเภสัชศาสตร์ ประตู PCR, Bio-Rad/ C1000 M /54 Gel Electrophoresi s, Bio-Rad M /54 2. ชุด Run gel M /54 Rotater GrantBio M /54 Heat Block Benchmark/ Digital Heat Block M /54 High Speed Centrifuge ยี่ห้อ : Tomy รุ่น : MX-305 M /55 pH meter, Beckman Coulter/ pH501 M /53 Stirrer ยี่ห้อ : IKA รุ่น : C- MAGMS4 M /53 Balance (4) Sartorius/ BSA224S- CW M /53 Balance, 2 digit, Sartorius/ BSA3202S M /53 เครื่องพิมพ์, Sartorius M /53 Ref. Centrifuge Beckman Coulter / Allegra –X15R M /55 Centrifuge, Beckman Coulter /Allegra –X12 M /53 Microcentrifuge, Beckman Coulter/M22R M /53 เครื่องชั่ง 2 แขน M /55 Microwave ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : - Elisa reader, TECAN/ Sunrise M (1- 7)/53 HPLC, Waters 2489/ UV/Visible Detector M (1- 22)/54 Hot plate M /53

2 คณะเภสัชศาสตร์ Hot Air Oven, Memmert/ UFE 500 M /53 Hot Air Oven, Memmert/ UFE 500 M /53 Hot Air Oven, Memmert/ UFE 500 M /53 Autoclave, Tomy/ SX- 700 M /55 Cryostat Microtome ยี่ห้อ : HESTION รุ่น : CM2850 M / ประตู Sonicator bath, BANDELIN/ SONOREX DIGITEC M /55 Hot Air Oven, Memmert/ UFE 600 M /53

3 คณะเภสัชศาสตร์ 5613 ประตู Deep Freezer -80 o C, Dometric/ UF755G M /53 Deep Freezer -80 o C, Thermo Scientific/ 906 M /55 Deep Freezer -80 o C, Thermo Scientific/ 995 M /55

4 คณะเภสัชศาสตร์ 5615 ประตู Refrigerated Centrifuge, SIGMA / 6 – 16K M /53 Water bath, Memmert/ WNB7 M /54 CO 2 Incubator, Thermo SCIENTIFIC/ 3111 M /55 Biohazard, Logic/ LABCONCO M /55 CO 2 Incubator, Thermo SCIENTIFIC/ 3111 M /54 Biohazard, Logic/ LABCONCO M /54 Balance (4) Sartorius/ BSA224S- M /53 Balance (2) Sartorius/ BSA822 M /53 Heat Block, BOEKEL/ M /53 stirrer, IKA/ M /53 Inverted Microscope, Nikon/ ECLIPSE TS100 M /54 Hot plate, IKA/ M /53


ดาวน์โหลด ppt คณะเภสัชศาสตร์ 560 2 ประตู PCR, Bio-Rad/ C1000 M- 00313- 2/54 Gel Electrophoresi s, Bio-Rad M-00313-7/54 2. ชุด Run gel M-00313-5/54 Rotater GrantBio M-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google