งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2560
อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ 18/09/61

2 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาอาหาร 1
ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Feeding stuffs Water - soluble chlorides (as NaCl) 3 ม.ค. 2560 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 07/03/60 สุกัลยา พลเดช Flour Moisture, Protein, Ash and pH 16 ม.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 07/04/60 Food simulant (3% acetic acid) Bisphenol A (ASEAN PROGRAM) 24 ม.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 25/04/60 พจมาน ท่าจีน Starch Aerobic plate count 6 ก.พ. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 10/04/60 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

3 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาอาหาร 2
ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Feeding stuffs Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P 20 ก.พ. 2560 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 08/05/60 สุกัลยา พลเดช Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash 13 มี.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 26/05/60 Milk powder Ca, Mg, K, Na, Se and Iodine (pilot study) 18 เม.ย. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 05/07/60 Beverage pH - value, Benzoic acid and Sorbic acid 15 พ.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 01/08/60 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

4 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาอาหาร 3
ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Milk powder Moisture, Protein, Fat and Ash 5 มิ.ย. 2560 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 25/08/60 สุกัลยา พลเดช Beverage Metals (As, Cd, Pb and Hg) (pilot study) 26 มิ.ย. 2560 ส่ง Interim report วันที่ 28/08/60 Rice powder Moisture, Protein and Vitamin B2 (pilot study) 17 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่างสรุปผลกิจกรรม 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

5 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาสิ่งแวดล้อม 1
ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน water pH – value 13 ธ.ค. 2559 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 27/02/60 วรรณี อู่ไพบูรณ์ Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) 14 ธ.ค. 2559 จัดส่ง summary report วันที่ 13/03/60 จิราวรรณ หาญวัฒนกุล Total Kjeldahl nitrogen (TKN) 19 ธ.ค. 2559 จัดส่ง summary report วันที่ 07/03/60 Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) 6 ก.พ จัดส่ง summary report วันที่ 25/04/60 Total suspended solids (TSS) 20 มี.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 18/05/60 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

6 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาสิ่งแวดล้อม 2
ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน water Total dissolved solids (TDS) 27 มี.ค. 2560 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 25/05/60 วรรณี อู่ไพบูรณ์ Chemical Oxygen Demand (COD) 24 เม.ย. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 22/06/60 Nitrate (NO3) and Sulphate (SO4) (Pilot study) 22 พ.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 17/08/60 Soil Heavy metals (Cd, Cr, Ni, Pb) (pilot study) 3 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่างสรุปผลกิจกรรม Oil and Grease 24 ก.ค. 2560 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

7 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาเคมี 1
กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาเคมี 1 ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Block rubber Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, PRI, Po, Colour, Mooney viscosity (round1) 16 ม.ค. 2560 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 10/04/60 วรรณี อู่ไพบูรณ์ Standard solution Hydrochloric acid (HCl) and EDTA 30 ม.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 07/04/60 จิราวรรณ หาญวัฒนกุล Carbon and Low Alloy steel C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S and Si 6 มี.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 23/06/60 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

8 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาเคมี 2
กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาเคมี 2 ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Plastic Cd and Pb (ASEAN PROGRAM) 25 เม.ย. 2560 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 03/08/60 พจมาน ท่าจีน Block rubber Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, PRI, Po, Colour, Mooney viscosity (round2) 5 มิ.ย. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 19/07/60 วรรณี อู่ไพบูรณ์ 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

9 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาฟิสิกส์ 1
กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาฟิสิกส์ 1 ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Paper (Kraft paper) Ring crush resistance (machine direction), Bursting strength, Basis weight, Thickness Range: ( ) N 15 พ.ค. 2560 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 18/08/60 จิราวรรณ หาญวัฒนกุล Medical glove Dimensions (Thickness, Width and Length), Force at break, Tensile strength at break, Elongation at break and Tensile stress at 200% elongation 27 ก.พ. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 06/06/60 Rubber Rubber Hardness Range: ºC 24 เม.ย. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 20/07/60 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

10 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาฟิสิกส์ 2
กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาฟิสิกส์ 2 ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Steel plate Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation, Reduction of area 29 พ.ค. 2560 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 29/08/60 จิราวรรณ หาญวัฒนกุล Plastic (water displacement) (pilot study) 5 มิ.ย. 2560 ยกเลิก 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

11 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาสอบเทียบ 1
ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Volume Volumetric Flask : 50 ml and 100 ml พ.ย. 2559 ปิดกิจกรรม จัดส่ง summary report วันที่ 06/07/60 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Volumetric Pipette : 1 ml, 2 ml, 5 ml and 10 ml Mass Standard Weight Range : 50 g-1 kg , Class F1 ม.ค. 2560 จัดส่ง summary report วันที่ 23/08/60 Temperature Liquid in Glass Thermometer อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม Digital Thermometer (Type K) 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS NEXT

12 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาสอบเทียบ 2
ตัวอย่าง รายการ วันที่ส่งตัวอย่าง สถานะ ผู้ประสานงาน Temperature Thermo - Hygrometer ม.ค. 2560 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimensions Caliper (Digital) Range 0 – 300 mm, Resolution 0.01 mm ก.พ.2560 Dimensions  Micrometer (Digital) Range 25 – 50 mm, Resolution mm Dial Gauge (Digital) Range 0 – 25 mm, Resolution mm Thickness Gauge (Analog) Range 0 – 10 mm, Resolution 0.01 mm 18/09/61 FIRST PAGE PREVIOUS


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google