งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเภสัชศาสตร์ 5502 Centrifuge Beckman, Avanti -JE M00210-1/53 CentrifugeBeckman, Optima L-80xp M00633-1/49 Centrifuge Tomy, MX305 M00390-5/55 Centrivap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเภสัชศาสตร์ 5502 Centrifuge Beckman, Avanti -JE M00210-1/53 CentrifugeBeckman, Optima L-80xp M00633-1/49 Centrifuge Tomy, MX305 M00390-5/55 Centrivap."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเภสัชศาสตร์ 5502 Centrifuge Beckman, Avanti -JE M /53 CentrifugeBeckman, Optima L-80xp M /49 Centrifuge Tomy, MX305 M /55 Centrivap Labconco, M00284-(1-4)/54 HPLC Water, Alliance M (1-22)/54 Centrifuge Beckman, Allergra X15R M /53 Balance (4) Sartorius M /53 Balance (2) Sartorius M /53 pH meter Beckman M /53 Stirrer M /53 Hot plate M /53 NanoDrop Thermo M00285-(1-5)/53 HPLC Water, Fluorescense M (1-22)/54 Electrophoresis BioRad M00313-(6,8)/54 Water bath Memmert, WNB45 M /53 Centrifuge Beckman, M18 M /53 Homogenizer M (1-6),(9-11)/56 Microwave Sharp M /54 Shaker Rocker M /54 Gel Document BioRad, M00315-(1-7)/54 PCR Thermo cycler M /54 Heat block Boekel M /53 Refrig. centrifuge Beckmann/X30R M /55 Real-time PCR ABI/7500 fast M00258-(7-10)/57

2 คณะเภสัชศาสตร์ 5503 Fume hood M ฝักบัว M Autoclave Hirayama, HV110 M /53 Hot air oven Memmert, UFE 600 M /53 Hot air oven Memmert, UFE 500 M /53 Sonicator Bandelin M /56 Hot air oven Memmert, UFE 500 M /53 เครื่องลดปริมาณสารละลายแบบ อัตโนมัติโดยใช้แก๊สไนโตรเจน M /53

3 คณะเภสัชศาสตร์ Centrifuge Beckman Allergra X15R M / Microscope Nikon/Eclip55i M (1-5)/55 เครื่องชั่ง 2 แขน M /55 Fume hood M Imaging microscope Nikon/Niu M (1-2)/56 Confocal microscope Carl Zeiss/LSM800 M (1-4)/58 Imaging microscope Carl Zeiss/Axio M /58 Imaging microscope Carl Zeiss/Axio M /58 Imaging microscope Carl Zeiss/Axio M /58 Imaging microscope Carl Zeiss/Axio M /58 Bioflux M /57 Invert microscope Nikon/TiU M /57

4 คณะเภสัชศาสตร์ 5515 Freezer -80 Thermo Science, Forma 900series M /55 Freezer -80 Thermo Science, Forma 900series M /53 Freezer -20 Sanyo M /53

5 คณะเภสัชศาสตร์ 5516 CO2 incubator Sanyo MCO M /53 Microscope Nikon, M /50 Biosafety Labconco M /53 Balance (4) Sartorius M /53 Biosafety Esco (cyto) M /50 Balance (2) Sartorius M /53 Heat block BOEKEL M /54 CO2 incubator Thermoscien M /53 Refrig.Centrifuge Beckman Coulter/ Allegra –X30R M /55 เครื่องชั่ง 2 แขน M /55


ดาวน์โหลด ppt คณะเภสัชศาสตร์ 5502 Centrifuge Beckman, Avanti -JE M00210-1/53 CentrifugeBeckman, Optima L-80xp M00633-1/49 Centrifuge Tomy, MX305 M00390-5/55 Centrivap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google