งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DRYING Department of Food Engineering ปฏิบัติการ เรื่อง การอบแห้งแบบถาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DRYING Department of Food Engineering ปฏิบัติการ เรื่อง การอบแห้งแบบถาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 DRYING Department of Food Engineering ปฏิบัติการ เรื่อง การอบแห้งแบบถาด

3 DRYING Department of Food Engineering เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 1. อธิบายหลักการทำงานและ ส่วนประกอบของ เครื่องอบแห้งแบบถาดได้ 2. คำนวณหาเวลาที่ใช้ในการ อบแห้งได้ วัตถุประสงค์

4 DRYING Department of Food Engineering อุปกรณ์และเครื่องมือ 1. เครื่องอบแห้งแบบถาด (Tray dryer) พร้อมถาด ของเครื่อง จำนวน 3 ถาด 2. นาฬิกาจับเวลา 3. กระป๋องหาความชื้น 4 ใบ 4. เขียงและมีด 5. ถาด 1 ใบ 6. เครื่องวัดความเร็วลม 7. ไม้บรรทัด 8. เทอร์โมมิเตอร์ 9. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 10. อาหารตัวอย่าง

5 DRYING Department of Food Engineering วิธีทดลอง หาปริมาณความชื้นของ ตัวอย่างอาหาร รูปที่ 1 ชั่งน้ำหนักกระป๋องรูปที่ 2 ชั่งน้ำหนักกระป๋องและ ตัวอย่างอาหาร moisture can

6 DRYING Department of Food Engineering รูปที่ 3 นำตัวอย่างใส่ตู้อบลมร้อน รูปที่ 4 Hot air oven 105 o C 24 hr.

7 DRYING Department of Food Engineering รูปที่ 5 ทำให้เย็นใน Desiccator ชั่งน้ำหนัก และวัด พื้นที่

8 DRYING Department of Food Engineering รูปที่ 6 หั่นตัวอย่างอาหาร รูปที่ 7 ใช้แม่พิมพ์ให้มี ขนาดสม่ำเสมอ การเตรียมตัวอย่าง รูปที่ 8 การเรียงตัวอย่างอาหารในถาด

9 DRYING Department of Food Engineering รูปที่ 9 การเรียงถาดในเครื่อง Tray dryer รูปที่ 10 เครื่อง Tray dryer กดปุ่ม ON

10 DRYING Department of Food Engineering รูปที่ 11 การวัดความเร็วลม เครื่องวัด ความเร็วลม

11 DRYING Department of Food Engineering รูปที่ 12 การวัดอุณหภูมิอากาศขาเข้า รูปที่ 13 การวัดอุณหภูมิอากาศขาออก อ่าน อุณหภูมิ

12 DRYING Department of Food Engineering การนำเสนอผลการทดลอง 1. ที่เวลาใดๆ คำนวณหาความชื้น ของอาหาร ( ) และอัตราการแห้ง ของอาหาร ( ) จากสมการ

13 DRYING Department of Food Engineering 2. เขียนกราฟระหว่าง และ

14 DRYING Department of Food Engineering 3. เขียนกราฟระหว่าง และ 4. หาเวลาที่ใช้ในการอบแห้งจาก ความชื้นเริ่มต้น ( ) ไปเป็นความชื้น สมดุล ( ) จากกราฟในข้อ 3 5. เปรียบเทียบเวลาอบแห้งที่ได้จากการ ทดลองกับจากการคำนวณ


ดาวน์โหลด ppt DRYING Department of Food Engineering ปฏิบัติการ เรื่อง การอบแห้งแบบถาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google