งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2 Plan View

3 Profile

4 Dam Instruments ระบบวัดพฤติกรรมในเขื่อน วัดการไหลซึม วัดการเคลื่อนตัว
วัดอุณหภูมิ Piezometer Observation Well Seepage Flow Meter Survey Station Joint Meter Pendulum Surface Monument Inclinometer Thermocouple Dam Instruments

5 สรุปผลงานติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
เครื่องมือวัด จำนวนการติดตั้ง RCC Dam Saddle Dam กลุ่มเครื่องมือวัดความดันน้ำ Piezometer Observation Well กลุ่มเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัว Pendulum (Inverted & Direct) Jointmeter Level & Position Survey Station Permanent Benchmark Inclinometer Surface Monument กลุ่มเครื่องมือวัดอุณหภูมิ Thermocouple Dam Instruments

6 กลุ่มวัดการไหลซึม 1. PIEZOMETER วัดความดันน้ำ
หน้าที่ วัดความดันน้ำ ลักษณะเครื่องมือ เป็นมาตรวัดแบบ Vibrating Wire อ่านค่าโดยใช้ Portable Data Logger เชื่อมต่อกับ Terminal Box โดยที่ RCC Dam มี 3 Terminal Box ส่วน Saddle Dam มี 1 Terminal Box จำนวนที่ติดตั้ง ใต้ฐานรากเขื่อน RCC Dam 106 ตำแหน่ง ใต้ฐานรากและในตัวเขื่อน Saddle Dam 18 ตำแหน่ง Dam Instruments

7 กลุ่มวัดการไหลซึม 2. Observation Well วัดระดับน้ำใต้ดินทางด้านท้ายน้ำ
หน้าที่ วัดระดับน้ำใต้ดินทางด้านท้ายน้ำ ลักษณะเครื่องมือ เจาะหลุมลึก เมตร แล้วฝังท่อพรุนไว้เพื่อ รับน้ำเข้าท่อ วัดค่าโดยหย่อนหัววัดลงไปในบ่อ จำนวนที่ติดตั้ง ท้ายเขื่อน RCC Dam 13 ตำแหน่ง ท้ายเขื่อน Saddle Dam 6 ตำแหน่ง Dam Instruments

8 กลุ่มวัดการไหลซึม RCC Dam Saddle Dam 3. Seepage Flow Meter
หน้าที่ วัดอัตราการไหลซึมผ่านตัวเขื่อนและฐานราก ลักษณะเครื่องมือ แผ่นสแตนเลสทำเป็นฝายแบบ V-Notch Weir วัดค่าโดยอ่านจากสเกลเพื่อหาความสูงของน้ำ Saddle Dam จำนวนที่ติดตั้ง ใน Gallery RCC Dam 80 ตำแหน่ง ท้ายเขื่อน Saddle Dam 1 ตำแหน่ง Dam Instruments

9 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว
1. Survey Monitoring Station หน้าที่ วัดการเคลื่อนตัวของคอนกรีตทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ลักษณะเครื่องมือ หมุดเหล็กไร้สนิม วัดค่าโดยใช้กล้องสำรวจทางวิศวกรรม จำนวนที่ติดตั้ง Survey Station ติดตั้งบนผิวเขื่อนและสันเขื่อน 100 ตำแหน่ง ส่วน Permanent Benchmark ติดตั้งด้านท้ายน้ำจำนวน 13 ตำแหน่ง Permanent Benchmark Survey Station Dam Instruments

10 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว
2. Joint Meter หน้าที่ วัดการเคลื่อนตัวของคอนกรีตแต่ละบล็อค ลักษณะเครื่องมือ วัดค่าโดยใช้ Digital Depth Gauge อ่านค่า ณ ตำแหน่งที่ติดตั้งนั้นๆ จำนวนที่ติดตั้ง ติดตั้งบริเวณรอยต่อของ RCC Dam ทั้งใน Gallery และสันเขื่อน จำนวน 100 ตำแหน่ง Dam Instruments

11 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว
Inverted Pendulum Direct Pendulum 3. Pendulum Dam Instruments

12 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว
หน้าที่ วัดการเอียงตัวและการเลื่อนไถลของเขื่อนคอนกรีต ลักษณะเครื่องมือ วัดค่าโดยใช้กล้องส่องชนิด Optical Microscope ตรงตำแหน่งที่ติดตั้ง วัดค่าแบบอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Terminal Box จำนวน 3 ตำแหน่ง Reading (Manual) จำนวนที่ติดตั้ง ติดตั้ง Direct Pendulum และ Inverted Pendulumใน RCC Dam จำนวนชนิดละ 6 ตำแหน่ง Dam Instruments Reading (Automatic)

13 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว
4. Surface Monument หน้าที่ วัดการเคลื่อนตัวของผิวเขื่อนดิน ลักษณะเครื่องมือ หมุดเหล็กไร้สนิม วัดค่าโดยใช้กล้องสำรวจทางวิศวกรรม จำนวนที่ติดตั้ง ติดตั้งที่ Saddle Dam บนสันเขื่อนและ ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ จำนวน 19 ตำแหน่ง Dam Instruments

14 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว
5. Inclinometer & Magnetic Settlement Ring เอาภาพตอนวัดค่ามาใส่ด้วยเด้อ Inclinometer Magnetic Settlement Ring

15 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว
หน้าที่ วัดการเคลื่อนตัวของมวลดินภายในตัวเขื่อนทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ลักษณะเครื่องมือ ติดตั้งท่อนำภายในตัวเขื่อนในแนวดิ่งโดยให้ปลายล่างฝังลงในชั้นหิน การเคลื่อนตัวในแนวราบ วัดค่าโดยหย่อนหัววัด (Inclinometer Probe) ลงไปในท่อนำ การเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง วัดค่าโดยหย่อนหัววัด Magnetic Sensor Probe ลงไปในท่อนำ ติดตั้งที่ Saddle Dam จำนวน 2 ตำแหน่ง Dam Instruments

16 กลุ่มวัดอุณหภูมิ 1. Thermocouple วัดอุณหภูมิภายในตัวเขื่อนคอนกรีต
หน้าที่ วัดอุณหภูมิภายในตัวเขื่อนคอนกรีต ลักษณะเครื่องมือ ติดตั้งหัววัดภายในตัว RCC Dam แล้วลากสายสัญญาณไปยัง Terminal Box และทำการอ่านค่าโดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ ซึ่งมีอยู่จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวนที่ติดตั้ง ติดตั้งภายในตัว RCC Dam จำนวน 139 ตำแหน่ง Dam Instruments

17 จบการนำเสนอ 27 February 2006


ดาวน์โหลด ppt โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google